Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Подписани са първите договори по приоритетна ос 4 “Лидер” Печат Е-мейл
Вторник, 16 Юли 2013 07:44

На 10 юли 2013 г., между Държавен фонд „Земеделие”, Сдружение Местна инициативна група „Троян и Априлци” и Община Троян се подписаха три договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Това са първите договори, сключени в изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Троян и Априлци, по приоритетна ос 4 „Лидер” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

От страна на Община Троян договорите бяха подписани от кмета Донка Михайлова.

Общата стойност на сключените договори е в размер на 565 450.64 лв., за следните проекти:

 

„Изграждане на център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда в гр. Троян”, на стойност 403 433.02 лв., включващ:

  • Репетиционна зала, която ще се ползва от различни състави и групи, като се създаде необходимата за това организация;
  • Малка зала с полифункционални възможности – репетиции на малки състави и вокални групи; провеждане на конференции, семинари и други събития;
  • Обслужващи помещения;
  • Закупуване на презентационно и офис оборудване и обзавеждане

 

„Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в с. Балканец, община Троян”, на стойност 74 694.92 лв., включващ:

  • Изграждане на спортна площадка 680 кв.м и дървен навес;
  • Доставка и монтаж на спортни съоръжения - мрежа за бадмингтон, мрежа за волейбол и врати за хандбал

 

„Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения, в гр. Троян и с. Дебнево, община Троян” на стойност 87 322.70 лв., включващ:

  • Благоустрояване на част от парково простространство и рехабилитация на комбинирана площадка за игра на деца до 3 г. и от 3 до 12 години в град Троян, намираща се пред бившето кино;
  • Благоустрояване на част от парково простространство и рехабилитация на комбинирана площадка за игра на деца до 3 г. и от 3 до 12 години в с. Дебнево,

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”