Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян – домакин на Регионална кръгла маса “Социална икономика и социално предприемачество” Печат Е-мейл
Понеделник, 29 Юли 2013 08:28

На 30 юли, в хотел “Шато Монтан”, гр.Троян, в 9.30ч. ще бъде открита Регионална кръгла маса на тема: “Социална икономика и социално предприемачество”. Организатори са Икономическият и социален съвет на РБългария / ИСС /, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Община Троян.

В програмата са предвидени да бъдат проведени три сесии. При откриването участниците ще бъдат поздравени от проф.д-р Лалко Дулевски-Председател на ИСС, Веселин Инджев – директор Дирекция “Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии” при МТСП и от кмета на Троян Донка Михайлова.

Темата на втората  сесия е “Социалната икономика и социалното предприемачество – възможности и перспективи за развитие в България”. За ролята на местната власт за развитие на социалното предприемачество ще говори г-жа Михайлова. Тя ще бъде  модератор на третата сесия: “Социалното предприемачество на местно ниво – състояние и възможности”.

В работата на Регионалната кръгла маса участие ще вземат: представители на регионалните и общински структури на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,  членове на Консултативните съвети за икономическо развитие, образование и култура и младежки политики;  социални партньори;  представители на регионалните и общински структури на синдикатите.

Становището на Икономическия и социален съвет на България е, че социалната икономика заема сериозен дял от европейската икономика. В близо 2 млн. социални предприятия са ангажирани над 14 млн. души, което представлява почти 6,5% от заетите в Европа. Социалните предприятия в България трябва да бъдат стимулирани да се развиват не само в рамките на граждански сдружения и фондации, но и да бъдат създавани в рамките на частния бизнес и инициативи.  Според експертите на ИСС  именно в условията на криза социалната икономика доказва своите възможности да компенсира появилите се проблеми, които не могат да бъдат решени от държавата или пазара. Единодушна е тяхната позиция, че само на базата на ефективния социален диалог и активното участие на социалните партньори и другите заинтересовани страни,  могат да се постигнат желани решения и резултати в развитието на социалната икономика в страната.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”