Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Ще бъдат реализирани 14 граждански проекти Печат Е-мейл
Понеделник, 29 Юли 2013 08:46

На 26 юли, в салона на Община Троян се проведе Обществено обсъждане, на което бяха представени проектните предложения, подадени по Общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти” в Община Троян.


Зам.-кметът Поля Димова поздрави участниците във форума за тяхната активност и включване в инициативата на Община Троян за подкрепяне и финансиране на малки проекти, чиято цел е да бъдат реализирани идеите на организации, които са извън полето на административните услуги.

Тази година в бюджета на Община Троян са предвидени 35 000лв. за  изпълнението на тази програма. От общо подадените 17 проектни предложения, 3 от тях включваха дейности, недопустими за подпомагане от програмата и бяха оттеглени от вносителите.

След представянето на проектите и тяхното обсъждане, 14  от тях ще бъдат реализирани тази година. Те са на стойност 42 851 лв., от които финансиране от страна на Общината 29 845 лв. и съфинансиране от страна на кандидатите 13 006 лв.

Проектното предложение на Музея на занаятите в Троян е пътуваща образователна програма „Музей в куфар” – чрез атрактивно представяне на културното наследство на региона със съвременни информационни технологии, то да се представи пред по-широк кръг от хора и да се популяризира изследователската и образователна дейнос на музея.

Кметско наместничество с. Балканец – проектът е свързан с естетизиране и озеленяване на пространството около паметника на загиналите руски войни в Освободителната война /монтаж на ограда, засаждане на декоративни дървета, оформяне на арт кът/.

Инициативен комитет „Пробуда”, с. Белиш – ремонт и обновяване на салона за културни дейности. Проектът е „Завръщане в Белиш”.

ЦДГ „Здравец” – чрез  събаряне на опасна и неизползваема постройка, уплътняване на земни маси, озеленяване и засаждане на цветна растителност, ще бъде реализиран проектът „Децата заслужават красота”.

СОУ „Св. Климент Охридски” – техният проект включва демонтиране на неработеща и  морално остаряла чешма в училищния двор и поставяне на нова паркова чешма.

ОУ „Васил Левски”, с. Борима – „Тротоарът – безопасно място  за движение” /поставяне на плочки и бордюри пред входа на училището, демонтаж на предпазната ограда и поставяне на нова и други дейности/.

НЧ „Наука – 1870 г.” – „Библиотеката – вълшебен кът” е проектното предложение на  градската библиотека. Основните дейности са подмяна на дограмата, оформян на цветен кът в пространството пред библиотеката, изработване и монтиране на гараж за велосипеди.

СОУ „В.Левски”, Троян – „Училище сред природата – природата в училище” / направа на градински настилки и кашпи за цветя за външните седални кътове в района на училището/.

ЦДГ „Незабравка”, с.Орешак” – Създаване на зелен кът с беседка в двора на детската градина в с. Черни Осъм.

Кметско наместничество с.Горно Трапе – Доизграждане на православен параклис „Св. Мина”.

Кметство с. Дебнево – изграждане на детска площадка във филиал на ОДЗ „Мир” в селото.

Църковно настоятелство при храм „Св.Параскева”, Троян – основен ремонт на покрива.

Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски”, с. Балканец – направа на дървена обшивка на подпокривно пространство на преддверието на  църквата.

Сдружение клуб по  воден туризъм „ОСМОС”, Троян. Наименованието на проектното предложение е „Плаж на брега на язовир „Сопот”. Такъв  ще бъде изграден в местност Башов ръд  от 7 неизползваеми бетонни панели, освободени от терен общинска собственост, местност Турлата.

 

Маргарита Генкова
„Връзки с обществеността”