Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Изпълнение на капиталовата програма към края на м. Октомври Печат Е-мейл
Вторник, 12 Ноември 2013 15:20

Към настоящия момент Община Троян може да отчете, че предвидените за изпълнение строително-ремонтни дейности в одобрената капиталова програма за 2013 год. Се изпълняват по график и са почти приключили.

Със собствени средства общината финансира текущия ремонт на уличните и тротоарни настилки на своята територия. От разчетените 240 000 лева до момента са усвоени 208 000 лв, като в града са ремонтирани 6 745 м2, а в кметствата – 6 260 м2. В момента се изгражда още около 420 м2 тротоарна настилка, като до края на месеца ремонтът ще приключи / от ул. “Лъгът” до бензиностанцията на “Петрол/ - за 30 000 лв.

Общата стойност на изразходените средства за основни ремонти на улични и алейни платна е 586 200 лв, в т. ч. собствени средства 254 000 лв, а останалите са от отпусната целева субсидия за капиталови разходи. На територията на града е положена нова асфалтова настилка 19 821 м2, а в селата – 10 185 м2. Тук отчитаме изграждането на втория участък от улица „Дунав” /110 м, 99 600 лв/, реконструкция на едно от възловите кръстовища в града /при Кози вир, 43 500 лв/, рехабилитация на участък от ул. „Д. Икономов“/53 000 лв/ рехабилитация на основни пътни участъци в централна градска част / 49 000 лв/, преасфалтиране на част от централния участък на ул. „В. Левски“ /41 500 лв/ и други. Преасфалтирани са участъци от улици и на територията на 9 кметства.

Изпълнени са всички договори за рехабилитация на участъци от общинската пътна мрежа на стойност от 562 800 лева целева субсидия от Републиканския бюджет.. След тяхното завършване отчитаме:

  1. Положена нова асфалтова настилка 32 921 м2
  2. Изкърпване с „Печматик” 1 120 м2
  3. Ремонтирани мостови съоръжение 4 бр
  4. Монтирани предпазни огради и парапети 187 м
  5. Ремонтирани водостоци 3 бр
  6. Направа бетонова настилка 140 м2

В момента общината работи по укрепване на участък от ул. „Дунав“, с. Шипково, пропаднал вследствие свлачищен процес активизирал се през месец юни. Кандидатствано е за средства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, но до настоящия момент няма становище от нея. Тъй като процесът на деформация на пътния участък продължи и бяха сериозно застрашени от пропадане две сгради, се проведе процедура за избор на изпълнител и укрепително-възстановителните дейности започнаха. Ако до края на годината не се получат средства, строителството, в размер на 95 000 лева, ще бъде разплатено от одобрените от общинския бюджет средства.

Тази година общината заложи на цялостно преасфалтиране на улици или по-големи участъци, тъй като по този начин ще се намалят разходите за тяхното бъдещо поддържане.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността