Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Одобрен е проектът на Община Троян по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” Печат Е-мейл
Вторник, 12 Ноември 2013 15:27

През 2012г. Община Троян разработи и подаде 6 броя проектни предложения пред “Местна инициативна група Троян и Априлци” за подпомагане по различни мерки от Стратегията за местно развитие на територията на общините Троян и Априлци за периода 2011-2013г., съобразно Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. За 4 от тях Община Троян вече е сключила договори през месец юли т.г.

С писмо от 6 ноември 2013г. Държавен фонд “Земеделие” е уведомил кмета на Троян Донка Михайлова, че одобрява предложения проект “Обновяване на туристическата инфраструктура на Община Троян, чрез изграждането на информационен пункт и съоръжения за посетители” на стойност 42 983,24 лв.

Проектът предвижда поставянето на информационен пункт /терминал/ в централната част на града - пред югозападния ъгъл на кафе “Антик”, както и монтиране на дървени седалки на площада. Терминалът ще предоставя видео, снимкова и текстова информация за туристическите обекти и атракции, хотели, заведения, различни институции, тяхното местонахождение и работно време. Информацията ще бъде поднесена на български и на английски език.

На площада ще бъдат монтирани 46 броя пейки, от които 36 бр. без облегалки и 8 с облегалки, тъй като сега съществуващите не са безопасни, липсват елементи от конструкцията, дървените детайли са изгнили и деформирани, което налага тяхната подмяна.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”