Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян даде старт на най-мащабния си проект по водния цикъл на града Печат Е-мейл
Петък, 15 Ноември 2013 13:13

Днес, 14 ноември 2013г., с официална церемония “Първа копка”, Община Троян даде старт на най-мащабния си проект №DIR-51011116-32-87 “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” ОП “Околна среда 2007-2013г.” Тя се състоя на участък от трасето в района на завод „Хемус” в присъствието на над 100 човека - гости, официални лица и граждани.

„Това е най-големият проект, който е изпълняван на територията на община Троян. Този проект е поглед в бъдещето. Той е израз на желанието на общината да осигури по-добро качество на живот на хората за един дълъг период от време. Ще бъде извършена една мащабна по размери дейност, която несъмнено ще създаде неизбежните затруднения на гражданите и на бизнеса. Но резултатите си заслужават и аз съм убедена, че ще получим разбиране от страна на хората.” Това каза кметът на Троян г-жа Донка Михайлова на официалната церемония и подчерта, че с този проект европейските средства, които общината управлява, надхвърлят 40 млн .лв.

Този проект е много важен за гражданите на общината, защото той ще допринесе за изграждане и реконструкция на над 7 км. водопроводна мрежа и близо 21 км канализационна мрежа.

Най-важното, което искаме да постигнем е да подобрим качеството на живот на общо 23 хиляди жители от града, подчерта в изказването си г-жа Михайлова. По думите й ще бъде намалена и загубата на вода с 5-6%, както и ще бъде подобрено екологичното равновесие на територията на града и чистотата на река Осъм.

Искам да пожелая успех на изпълнителите. Вярвам, че след една година ще постигнем резултата, който очакваме, допълни още кметът.

„По Оперативна програма Околна среда се изпълняват най-тежките проекти, защото това са инфраструктурни проекти. Убедена съм, че това ще го разберете и вие след една година. Поздравления , г-жо Михайлова, защото само вие знаете какъв огромен труд , какъв огромен резерв от нерви и безсънни нощи стои зад този проект”. Това каза на пресконференцията след Официалната церемония Жанет Атанасова, представител на Управляващия орган на ОПОС.Тя обеща на общината пълна подкрепа и сътрудничество, както е било и досега.

“Надявам се ангажимента, който поеха строителите по проекта той да бъде изпълнен бързо, качествено и в срок , да се случи и след една година отново да бъдем тук на заключителната пресконференция и да кажем - да, успяхме!”, допълни Жанет Атанасова.

От своя страна, като представител на изпълнителите, Николай Пенев гарантира, че фирмите разполагат с обучен персонал, инженери и технически лица, които са в състояние да ръководят и управляват проекти от подобен мащаб, с техника и достатъчно добри монтажници, че обектът ще бъде обезпечен финансово.

Изпълнявали сме такива мащабни проекти и сме се справяли в срок. По-голямата част от доставката вече е направена. Тръбите ще бъдат на водещи европейски производители, възможно най-доброто на пазара на Европа, заяви Пенев.

Община Троян е бенефициент на инвестиционен проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, който е одобрен за финансиране в рамките на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” и за него е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Троян и Министерството на околната среда и водите.

 


 

Този документ е създаден във във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C061 от 11.12.2012 г. за инвестиционен проект № DIR-51011116-32-87 с предмет „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителнството на Република България, предстаставлявано от Министерство на околната среда и водите