Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Кметът на Троян Донка Михайлова подписа нов проектен договор Печат Е-мейл
Понеделник, 03 Февруари 2014 11:16

На 28 януари 2014г., между Държавен фонд “Земеделие”, “Местна инициативна група Троян и Априлци” и Община Троян, бе подписан Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 “Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Проектът , който ще бъде реализиран - №33/2/2230172 е: “Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Калейца” - в местностите “Доброданското” и “Троянско поле”.

Дейностите по проекта включват: почистване, почвоподготовка, залесяване с видове, характерни за района / бяла и черна топола/, и отглеждане за 5 – годишен период след създаване на насажденията.

Залесяването ще доведе до укрепване от ерозия на речния бряг на р.Бели Осъм и евентуално предотвратяване на разливи при наводнения.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 23 792лв, които са 100% от целия размер на одобрената инвестиция.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността