Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Две нови проектни предложения внесе Община Троян в Министерството на труда и социалната политика Печат Е-мейл
Понеделник, 03 Февруари 2014 11:26

На 30 януари Община Троян внесе две нови проектни предложения в МТСП по “Красива България”, мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура”:

І. “Основен ремонт на централен корпус в ЦДГ “Синчец” – гр. Троян

Проектът е на стойност 149 672 лв. и предвижда ремонт на ВиК, ОиВ и електроинсталациите, подмяна на настилките, фаянса по стените, демонтаж на съществуващата ламперия, бояджийски работи и подмяна на вътрешните врати. Ще бъде подменена и входната врата.

В ЦДГ “Синчец” се отглеждат и възпитават 140 деца на възраст от 3 до 7 години. От построяването на сградата / 1973г./, не са извършвани никакви вътрешни ремонтни дейности. Отоплителната и ВиК инсталации са амортизирани и в последните години са чести аварийните ремонти. В тази връзка е наложителна подмяна на целите инсталации, което е предмет на настоящия проект. Изпълнението на обекта трябва да приключи до 28.11.2014г.

ІІ. “Преустройство на детска млечна кухня” – гр. Троян

Общия бюджет на проектното предложение е 74 996 лв.

Сградата, в която се помещава Детската млечна кухня е построена през 1963 г. От построяването й не е правен основен ремонт, в това число и на помещенията, които се ползват от млечната кухня. В помещението няма изградена вентилационна и отоплителна инсталация и преустройството е наложително.

По проект ще бъде направено частично изграждане и събаряне на преградни зидове, външна топлоизолация по стени, смяна на настилки, изграждане на нови ВиК, ОиВ и електроинсталации. Детската кухня ще се изгради по начин, който осигурява последователност на извършваните дейности – получаване на суровините, приготвяне на храната и изхвърляне на твърдите отпадъци, като не се допуска кръстосване на чисти и мръсни потоци. Ще се обособи втори вход за абонати.

От друга страна, Община Троян полага значителни грижи по отношение на детското хранене. Над 55% от храненето в Детската млечна кухня се финансира от Общината и се поддържат цени, които са най-ниски на територията на Ловешка област. А относно храненето, становището на РЗИ-Ловеч е, че в община Троян то е най-добро в цялата област.

А всичко това се прави, защото “Здравето на нашите деца не е просто административно задължение, а наша отговорност”, е позицията на кмета на Община Троян Донка Михайлова.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността