Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Одобрен е проектът на Община Троян за милион и триста лева по програмата “Растеж и устойчиво развитие на регионите” Печат Е-мейл
Четвъртък, 06 Февруари 2014 13:02

На свое заседание вчера, 5 февруари, правителството одобри 392 проекта на общините и 13 на министерства /от подадени над 1000/, които ще бъдат финансирани по първата публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”. По тази програма, със средства от държавния бюджет, ще бъдат финансирани проекти в секторите околна среда, транспорт, социална и културна инфраструктура, както и проекти, подкрепящи социално-икономическото развитие на регионите.

От внесените в Областна администрация – Ловеч 19 проектни предложения от осемте общини, са одобрени 12 и сред тях е проектът на Община Троян за 1 352 000 лв.: “Подобряване на състоянието на уличните и тротоарните мрежи на гр.Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината”.

Настоящото проектно предложение надгражда изпълнявания от Общината в момента “ Втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”. То решава тежък проблем на града, като предвижда възстановяване на разрушената асфалтова настилка и тротоарни платна след ремонта на ВиК и канализационната мрежа. Проектът значително ще подобри уличната мрежа, с което ще се подобри и бизнес средата за 16 местни фирми с над 2000 работещи в тях. Той включва цялостна реконструкция на две от най-натоварените улици в Троян, които са в особено тежко експлоатационно състояние: “Македония” и “Симеон Велики”; основен ремонт на ул. “Спас Бояджиев”; текущ ремонт на ул.”Радецки” и ул. “Здравец”; рехабилитация на път в кв. “Миревско” и рехабилитация на тротоари в кв. “Ливадето”.

Община Троян веднага започна работа по синхронизиране на графиците на проекта за водния цикъл, за да може паралелно да се извършват дейностите и по двата проекта.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността