Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Готовност на общинските училища и детски градини от община Троян за началото на учебната 2014/2015 година Печат Е-мейл
Понеделник, 15 Септември 2014 12:54

Училищата и детските градини в община Троян са готови за началото на учебната 2014/2015 година.

2507 ученици и деца в подготвителни групи са обхванати в общинските училища за новата учебна година. В община Троян за първи път ще прекрачат училищния праг 242 първокласници.

Децата, записани в детските градини, са 897; от тях в Подготвителна група на 5 и 6 години са 394.

Към 15 септември ще приключат летните ремонти в детските градини и училищата, с изключение на ОУ„Иван Хаджийски” и ЦДГ„Осми март”. Ремонтните дейностите няма да възпрепятстват откриването на учебната година, както и нормалното протичане на учебен процес. Дейностите са организирани по начин, който да гарантира безопасността и здравето на децата и учениците. До края на месец октомври учениците от ОУ„Иван Хаджийски” ще разполагат с обновена централна сграда на училището.

Шест училищни автобуси ще превозват ученици до средищните училища. Сключени са договори с външен превозвач за специализиран транспорт на ученици до 16-годишна възраст. Община Троян е кандидатствала по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул„Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст” и е одобрена. Очакваме в рамките на м. септември да получим нов 35 местен автобус.

Доставени са учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от І – VІІ клас, както и задължителната учебна документация.

За новата учебна година детските градини и училищата са ресурсно обезпечени.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността