Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Изпълнение на капиталовата програма в община Троян към 10.09.2014 г. Печат Е-мейл
Понеделник, 15 Септември 2014 13:02

Продължават дейностите по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, където Община Троян беше одобрена за финансиране реконструкцията на улиците: „Македония“, „Симеон Велики“ и „Спас Бояджиев“, преасфалтиране на улиците „Радецки“, „Здравец“ и път в мах. Миревско, както и направа на тротоарите в кв. „Ливадето“.

Реконструкцията на ул. „Спас Бояджиев“, на стойност 34 000 лв., е изпълнена.

През следващата седмица, от понеделник, започва преасфалтирането на пътя за мах. Миревска.

В момента се работят тротоарите в кв. Ливадето

Предстои да започне преасфалтирането на участък от ул. „Радецки.

Започват и строителните работи по ул. „Македония“ в участъка, в който са приключили строително-монтажните работи по проекта за водния цикъл.

По ул. „Симеон Велики“ в момента се полагат новите бордюри, правят се тротоарите. Вече са усвоени около 120 000 лв.

По процедурата за рехабилитация и реконструкция на улични и тротоарни платна на територията на община Троян за 2014г.:

Текущият ремонт в селата е приключил.

По процедурата за реконструкция на улици - 22 обекта в три обособени позиции, 20 са изпълнени. Остават два обекта: ул. „Бончевска“ в с. Чифлик / изчаква се смяна на водопровода от ВиК „Стенето“/ и преасфалтирането на участък от улица при служба „308“ в гр. Троян / изчаква се слягане на насипа/. Усвоени са 237 х.лв. общински средства и 194 х.лв. целева субсидия.

Някои от по-значимите обекти:

- реконструкция на ул. „Ал.Стамболийски“ в Ливадето - 1960кв.м. асфалт.

- преасфалтиране двора на читалището в кв.Василевско - 420 кв.м.

- преасфалтиране на ул. „Ралчевска“ в с. Старо село - 2929 кв.м. или 1550 м.

- реконструкция на ул. „Младост“ в с. Орешак –  1150 кв.м.

- преасфалтиране на ул. „Стойко Цочев“-Дълбок дол –  1150кв.м.

- реконстр. На ул. „Кап.Петко войвода“ – 2642 кв.м. или 430 м.

- рехабилитация на ул. „Васил Радев – с.Черни Осъм – 969 кв.м.

- преасфалтиране на ул. „Марин Кинкин“-Г.Желязна – 2330 кв.м.

По изпълнението на обектите от общинската пътна мрежа с целеви средства, ситуацията е следната:

Ремонт на мостово съоръжение на общински път с. Балканец. Стойността на извършените работи е 6 998,58 лв. Положен е бетон за укрепване на мостовото съоръжение и е направен метален парапет с дължина 48 м.

- Рехабилитация на участък от общински път с. Белиш. Възстановена е настилка от трошен камък с дължина 250 м и широчина 1 м след подмяна на водопровод. Изкърпен е участъка и е преасфалтиран с дължина 250 м при широчина на платното 7,00 м.

- Преасфалтиране на участък от общински път с. Голяма Желязна. Изкърпен е участък с трошен камък с дължина 300 м и широчина 1 м. Преасфалтиран е участък от пътя с обща дължина 600 м и широчина от 6 м.

- Преасфалтиране на участък от общински път с. Добродан с. Врабево. Преасфалтиран е участък от пътя с дължина 212 м и широчина от 6 м.

- В момента се работи на обект Преасфалтиране на участък от общински път с. Патрешко, като до момента са положени около 200 т. асфалтова смес.

- Предстои започване работа по обекти за Преасфалтиране на участък от общински път мах. Жеравица, с. Черни Осъм, Преасфалтиране на участък от общински път с. Гумощник, Реконструкция местен път мах. Баба Стана, с. Орешак.

До момента са усвоени 323 х.лв.