Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Относно зачестилите сигнали от граждани за кражби на плодове от овощните им дървета и градини Печат Е-мейл
Понеделник, 15 Септември 2014 13:51

Общинската администрация – Троян уведомява гражданите от община Троян, че на основание чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и предвид зачестилите сигнали от граждани за кражби на плодове от овощните им дървета и градини, със Заповед №874/10.09.2014 г. на кмета на община Троян е наредено, считано от 01.09.2014 г., при приемането и обработването на плодове в приемателни и преработвателни пунктове, задължително от приносителя да се изисква попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ за произхода на плодовете (по образец), заверена от кмета/кметския наместник на населеното място, а за територията на гр. Троян – от гл. експерт „Земеделие”.

Кметовете и кметските наместници на населените места от община Троян, както и полицейските и младши полицейските инспектори от Районно управление „Полиция” – Троян в съответните райони на обслужване, ще провеждат контрол в приемателните и преработвателни пунктове за плодове, и при констатирани нарушения по цитираната заповед, ще съставят актове за установяване на административно нарушение.

Сектор "Земеделие и гори" в общинската администрация, е изместен и се намира на ул. "Раковски" 55, сградата, в която се помещава Отдел "Местни приходи", 2-ри етаж.