Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Проведе се обществено обсъждане на Програмата за развитие на детското и училищно здравеопазване в Община Троян за периода 2014-2016 г. Печат Е-мейл
Четвъртък, 25 Септември 2014 09:43

На 17 септември, в салона на Община Троян бе направено представяне и обсъждане на проекта на Програмата за развитие на детското и училищно здравеопазване в троянска община през следващите две години.

През 2013г., по инициатива на общинското ръководство, бе организирана работна среща, която обсъди проблеми на детското и училищно здравеопазване. Представен беше сравнителен анализ на здравословното състояние на децата и учениците в общината за 2012г. спрямо състоянието за област Ловеч и страната; дефинирани бяха по-съществените проблеми и възможните техни решения. Именно тази среща провокира създаването на настоящата Програма и План за изпълнението й с конкретно разписани мерки, отговорни институции, срокове за изпълнение и финансиране.

На обсъждането присъстваха представители на училища, детски градини, лекари и медицински специалисти, общински съветници и специалисти от администрацията. Програмата бе представена от Валентина Даскалова – гл. експ. „Здравеопазване и социална политика“ към Община Троян. Тя се спря на необходимостта от създаването на програмата, като подчерта съществуването на тревожни тенденции в честотата на някои заболявания сред подрастващите. Децата от 1-6 г. по-често боледуват от болести на дихателната система и по-малко от затлъстяване в сравнение с данните за област Ловеч; учениците страдат два пъти по-често от тонзилити и гръбначни изкривявания в сравнение с останалите общини от областта и с еднакви по честота но значими като относителен дял – смущения в зрението и бронхиална астма. Пневмониите и гастритите са характерна патология за учениците в общината. Освободените ученици от часовете по физическо възпитание са два пъти и половина повече от тези в областта.

Като приоритети в Програмата са залегнали: профилактичната дейност, превенция на усложненията при деца и ученици с хронични заболявания, осигуряване на здравословно хранене, повишаване на физическата активност, координация между институциите, отговорни за здравно-профилактичната дейност на деца и ученици, ползване на допълнителни възможности за финансиране по програми и проекти и др. В SWOT-анализа са дадени силните и слаби страни, възможности и заплахи, с цел слабостите в голямата си част да бъдат отстранени, за да се гарантира хармоничното израстване, създаването на оптимални условия за здравословен начин на живот и опазване здравето на младите хора.

Заместник кметът Поля Димова засегна един въпрос, свързан със създаването на групи по лечебна физкултура, тъй като се оказва, че това е необходимо. Но е въпрос на възможности, организация в училищата, диагностициране и информация за децата и учениците, които имат нужда от това. „Общината не може да си затвори очите за този проблем“, категорична бе г-жа Димова.

Според Розалина Русенова, директор на СОУ „Васил Левски“, трябва да се започне от диагностиката, след което директорите да направят необходимите стъпки за формиране на групи по ЛФК. Според друг от присъстващите на обсъждането, най-добрата профилактика е сутрешната физзарядка, която преди години се правеше в училищата преди първия час.

Д-р Цветомила Дудевска, директор на СБАЛББ в Троян, заяви, че лечебното заведение е в състояние да предостави цялостен профилактичен преглед на деца и ученици, което е въпрос на организация. Тя припомни, че от 22 до 26 септември болницата обявява „Отворени врати“ за безплатни профилактични прегледи за риск от туберколоза. Това се прави 2-3 пъти в годината и идват много възрастни хора, но деца не идват. Д-р Дудевска се обърна с молба към медицинските специалисти в училищата да предложат идеи и варианти как да се организира тази дейност на практика.

Програмата ще бъде обсъдена на септемврийското заседание на Общинския съвет – Троян.