Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Изпълнение на капиталовата програма на Община Троян към 31 октомври 2014 г. Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Ноември 2014 08:43

Към настоящия момент капиталовата програма се изпълнява по график, съгласно сключените договори с изпълнителите. Извършени са ремонтни работи на улични и тротоарни платна и положена нова асфалтова настилка, както следва:

- До момента са усвоени 625 059 лева за ремонт на улични и тротоарни платна, в т.ч. 374 667 лева целева субсидия и 250 392 лева собствени бюджетни средства;

- В града са положени нови асфалтови настилки 7 273 м2 и ремонтирани 5 096 м2;

- По кметствата са положени нови асфалтови настилки 16 249 м2 и ремонтирани 4 201 м2;

- На 30.10.2014 г. са подписани договори за реализацията на още 4 пътни обекта, със срок на реализация 30.11.2014 г. на стойност 60 850 лева;

- Изпълнява се последният обект от включените за рехабилитация в поименните списъци за 2014 год. участъци от общинската пътна мрежа. За това са разчетени 653 030 лева целева субсидия от Републиканския бюджет, от които сме усвоили 611 928 лв. След неговото завършване ще можем да отчетем за 2014 година:

1. Положена нова асфалтова настилка 29 307 м2;

2. Изкърпване 511 м2;

3. Ремонтирани мостови съоръжения 2 бр;

4. Монтирани предпазни огради и парапети 48 м;

5. Укрепена подпорна стена 12 м;

 

През месец октомври са завършени 6 обекта:

- Тротоари в ЦГЧ /Марковския мост/ и на моста при старата Полиция;
- Улица в с. Бели Осъм;
- Укрепване на участък от ул. „Иван Вазов“ в с. Терзийско с габиони;
- Преасфалтиране на участък от ул. „Ген.Карцов“ /изхода на града/;
- Ул. „Стоян Българенчето“ в Бели Осъм;
- Асфалтиране на стрелбищен комплекс „Аякс“;

 

На какъв етап са улиците по ПИП:

Ул. „Македония“ - Подготвителните работи са извършени на 100%. Също е положението и със земните работи. Полагането на бордюрите е на 74% / от общо 1210м. са изпълнени 900м./ Относно пътните работи е положен минералбетон и трошен камък 1350 куб.м. от общо 2083 куб.м. – 65%.

Ул. „Симеон Велики“ - Подготвителните работи – разваляни на настилки и земните работи – изкопи, са изпълнени на 100%. Относно пътната работа: полагане на минералбетон и трошен камък – 88% / от 1419 куб.м. са положени 1245 куб.м./. Бордюри: 82% /от 2200 м. са положени 1800м./. Вибропресовани бетонови плочи – 73% . Полагането на асфалта е 30% изпълнение.

Ул. „Радецки“ - Асфалтовите работи са изпълнени на 67%. Останалите 33% ще бъдат финализирани след като се направят всички отклонения по проекта Воден цикъл.

Ул. „Здравец“ - Работата по улицата не е започнала, поради ненаправени отклонения по Водния цикъл.

Преди дни бе изпълнена на 100% - Рехабилитация тротоари в кв. „Ливадето“.

През октомври на 100% е извършена Рехабилитация на местен път в кв. Миревско.