Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Изпълнение на Общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:04

Програмата финансира проекти на граждани, граждански структури, на институции. Тази година кандидатстваха рекорден брой проекти, като от допуснатите 16 проекта, 14 са изпълнени. /70% искано финансиране от Общината и 30% съфинансиране от страна на кандидата/

„Възстановяване на парк „Къпинчо“. Проектът е на Сдружение „Троян в Бъдещето“. Основните дейности, които са извършени са: доставка и монтаж на 2 бр. маса с пейка, почистване на парка, изработване на 6 броя пейки и доставка и монтаж на беседка. Остават довършителни работи по монтажа на беседката. Общата стойност на проекта е 4 977 лв. Финансиране от Общината – 3 484 лв.

„Да бъде светлина“ на Инициативна група „Самодеец“, с партньор НЧ“Развитие 1898г.“, с.Орешак. Доставени и монтирани са нови сценични прожектори, команден пулт, кабели и консумативи към тях. Общата стойност на проекта е 3 641 лв. От Общината – 2547 лв. Проектът е изпълнен и предстои отчитането му.

„Дейности свързани със сградата на библиотеката в с.Черни Осъм“ на НЧ „Знание – 1906 г.“. Извършено е освежаване и превантивни дейности на сградата на обществената библиотека в селото / поставяне на табло, на метална решетка с цел превенция на сградата, подмяна на изпочупени стъкла на прозорци, освежаване на изпокъртената фасадна стена/. Стойността на проекта е 700 лв. / Безвъзмездна финансова помощ – 490 лв./ Той е изпълнен и предстои отчитане.

„Подмяна на автобусни спирки на пл. „Патриарх Максим“, с. Орешак – на кметството в селото. Демонтирани са стари спирки и монтирани две нови спирки за градски транспорт. Стойност – 3 477 лв., от Общината – 2 434лв./Автобусните спирки са доставени и монтирани.

„Продължение на проект „Обществен форум 2012г.“ на НЧ „Просвета 1920г.“, Троян, кв. „Велчевско“. Целта е да завърши ремонта на подовото покритие в читалищния салон и да се положи 80 кв.м. балатум. Стойността е 949 лв., от Общината – 664 лв. Проектът е изпълнен.

„Озвучаване на НЧ „Наука – 1870г.“ Кандидат - троянското читалище. Извършено е проучване, закупуване, монтаж, настройка на съоръженията. Експлоатацията се извършва от квалифицирани специалисти. Обща стойност на проекта е 3 264 лв., а исканото финансиране е 2 284лв. Проектът е изпълнен.

Проект на Църковното настоятелство при храм „Свети Георги“, с.Черни Осъм. Проектът включва поставяне на дограма на храма, почистване и озеленяване на площ от 50 кв.м., засаждане на декоративни храсти. Общата стойност е 3 500 лв. От Общината – 2 450 лв. Всичко е изпълнено.

„Изработка на парапет на мост в с. Шипково“ – на ЕТ Милко Мулевски. Необходим за безопасността на жителите. Изработен и монтиран е парапет с дължина 16 м. и височина 95 см. Ремонтиран е и другият парапет. Стойност – 1 121 лв. От Общината – 785 лв. Проектът е изпълнен и отчетен.

„Нека всеки да може да влезе в читалището“ – на НЧ „Развитие – 1898г.“, с. Орешак. Подобрена е визията на институцията, с възможност за достъп на всички хора. Монтиран е подстъп към входа на библиотеката, клуб „Цветно“ и салона, поставена е подвижна рампа пред входа на библиотеката. Стойността на проекта е 2 784 лв., а исканото финансиране е 1 949 лв. Проектът е изпълнен и предстои отчитане.

„Прозорец към родния край“ на Регионален клон „34-ти пехотен троянски полк“. Партньори са Общински комитет „В.Левски“ и Историко-географско дружество „Азамус“ – Троян. Целта на проекта е оборудването на съвременна зала за представяне на дейността на неправителствени организации и други такива, чиято дейност е насочена към изследване, изучаване и запазване на природните, културните и исторически забележителности на района. Обща стойност 1000 лв., от Общината – 700 лв. Проектът е изпълнен и отчетен.

Проект на Културния клуб на пенсионера – Троян. Включва закупуване на витринни модули за експониране и съхраняване на автентични носии от Троянския край, битови предмети и отличия на клуба. Общата стойност е 1 080 лв., от Общината – 756 лв. Проектът е изпълнен и отчетен.

„Общински педагогически център – Школа за таланти – Обновяване на сградата и прилежащите пространства“ – от Инициативен комитет на родители към ОПЦ. Направено е обновяване на фасадата на „Шошковата къща“ с боя, пренареждане на плочника в двора и направен градински бордюр. Обновена е дървената ограда. Сумата е 3 682 лв., исканото финансиране е 2 577 лв. Проектът е изпълнен.

 

НЕЗАВЪРШЕНИ:

„Направа на кът за отдих в с. Ломец“ на кметското наместничество. Дейностите по проекта не са стартирали.

„Спортна площадка „Кнежки лъг“ на Квартал Кнежки лъг. Всички материали и съоръжения са доставени, но дейностите по монтажа не са започнали. Стойността на проекта е 4 816 лв., от Общината – 3 371 лв.

„Ремонт на покрива на квартален клуб в кв. „Търнето“ на Квартален съвет в квартала. Изпълнител е избран, предстои сключване на договор. Общата стойност на проекта е 4 816 лв., от Общината – 3 371 лв.

Кметско наместничество с. Балканец - доставка и монтаж на 4 бр. пейки с метална конструкция в гробищния парк на селото. Пейките са доставени, предстои техния монтаж.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността