Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

За наличието и управлението на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи към 30.10.2014 г. Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:09

След близо 20-годишно чакане и прехвърляне на преписки между институциите, миналата година Община Троян успя да възстанови едно голямо количество имоти.

На община Троян бяха предадени в собственост земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и тя получи в собственост 28 202 броя имоти с обща площ 126 184.787 дка земеделски земи.

Управлението на тази огромна по своите мащаби собственост, се свежда до разпореждането (продажбата) на имоти, отдаването на поземлените имоти под аренда, предоставянето на пасища на животновъди, предоставянето им в собственост на физически лица, доказали правата си на собственици (§27 от ЗСПЗЗ), предоставянето им за обществени нужди (обезщетяване на бивши собственици и др.).

В тази връзка, през 2013 и 2014 г. са арендувани 390 броя имоти с обща площ 2550,654 дка, в т.ч.:

  • през 2013 г. – 38 бр. имоти с обща площ 896,257 дка, за които са сключени договори;
  • през 2014 г. – 149 бр. имоти с обща площ 1004,241 дка, за които са сключени договори;
  • 203 бр. имоти с обща площ 650,156 дка, за които предстои сключване на договори.

Община Троян успя да възстанови на граждани над 50 броя земеделски земи по чл. 19, в случаите, в които гражданите, макар и с голямо закъснение доказаха своята собственост.

От земеделските земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с целите на обезщетяване на собствениците или техните наследници, притежавали земеделски земи преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства, намиращи се в границите на урбанизираните територии (населени места) или извън тях и са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността, през м. септември 2014 г., с Решение на Общинския съвет – Троян, към Заповед №322/17.05.2002 г. на Областния управител – Ловеч бяха добавени 11 броя имоти с обща площ 255,537 дка.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността