Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Информация за състоянието на безработицата в община Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:20

За гражданите на общината темата работни места и заетост е основна и важна. В управленската програма на кмета Донка Михайлова този приоритет е основен, затова Общината полага максимум усилия да подкрепя бизнеса в усилията му да бъдат разкривани работни места.

През месец септември имаме рекордно за последните години ниско ниво на безработица – 6,8%. За месец октомври тя е още по-ниска – 6,7% /969 лица/. Този процент е наполовина по-нисък от средното ниво на безработица за областта и с около 4 пункта по-нисък за страната.

Сравнителният анализ на заявените свободни работни места за същия период на 2013 г. показва, че през настоящата година те са се увеличили със 169. Причината е разширяване на производството на големи фирми в Троян и създаването на нови производства.

Започналите работа на първичния пазар през 2014 г. са със 135 повече сравнено със същия период на 2013 г.

Програмите и мерките за заетост бележат лек спад поради приключване на програмния период на ОП РЧР и възможности да бъдат назначавани безработни само в реалния сектор /частните предприятия/.

Бюджетните организации, в т.ч. Община Троян приключиха всички програми и проекти за заетост в очакване разкриването на нови работни места в новия програмен период.

По данни на Дирекция Бюро по труда през месец октомври са заявени работни места 114, от които 55 не са заети поради липса на квалифицирани кадри по търсените професии / за металообработващите фирми – настройчици, за мебелното производство – мебелисти и инженери, за туристическия сектор – бармани и сервитьори/.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността