Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Превантивни мерки против агресията в училище Печат Е-мейл
Понеделник, 24 Ноември 2014 09:26

Обучителен семинар

От 18 до 20 ноември, в Общинския педагогически център /Шошковата къща/, се проведе обучение на педагогически съветници, психолози и педагози от общините Троян и Априлци, на тема „Превенция на агресивното поведение и противопоставяне на насилието в училище“. Организатори са Община Троян, Общинските комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Троян и Априлци и РУ Полиция – Троян.

Обучението откри зам.-кметът на Община Троян Поля Димова, която акцентира върху необходимостта от превенция, поради зачестилите в последните години агресия и насилие сред подрастващите. Пожела ползотворна работа на участниците в семинара, както и наученото през тези три дни да им помага в тяхната работа.

Лектор беше психологът Йордан Танковски. Той запозна присъстващите педагози с различни форми на агресия и насилие, рисковите фактори, водещи до насилствено поведение, както и с ненасилствените методи за справяне с насилието в училище. Представени бяха добри практики за управление на конфликти, възникнали вследствие на агресивно поведение, а също и умения за трансформиране на конфликта в продуктивно поведение. Обсъждана беше необходимостта от създаване на училищно базирани програми за превенция на насилието.

Обучението премина под формата на дискусии, работа с казуси в малки групи, ролеви игри. За подготовка на училищни превантивни програми за обучение на ученици по темата превенция на насилието, участниците в семинара работиха самостоятелно, разделени на групи, след което се проведе оживена дискусия.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността