Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Готови обекти, изпълнявани едновременно по Водния цикъл на град Троян и Публично-инвестиционната програма /ПИП/ Печат Е-мейл
Събота, 13 Декември 2014 10:24

Проектът от Публично инвестиционната програма, е един от 23-те проекта на стойност 34 млн.лв., които Община Троян изпълнява в хода на изтичащата вече година.

За основния ремонт на една улица, от особено важно значение е да бъде изградена подземната инфраструктура, включваща канализационната, водопроводната и кабелната мрежи. Това беше една от причините по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ да бъдат включени за финансиране улици, по които минава трасето на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

След спечелването на проект „Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на град Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“, с приоритет по Водния цикъл, започна работата по улиците, финансирани по ПИП.

Проектът включва: цялостна реконструкция на две от най-натоварените улици в Троян, намиращи се в особено тежко експлоатационно състояние - „Македония” (586 м) и „Симеон Велики” (участък от 1128 м); основен ремонт на малката централна ул. „Спас Бояджиев” (95 м); текущ ремонт на изключително амортизираните улици „Радецки” (510 м, от пресечката с ул. „Симеон Велики” до МБАЛ) и ул. „Здравец” (545 м); рехабилитация на местен път в кв. „Миревско” и рехабилитация на тротоарите в кв. „Ливадето”.

Настоящият проект ще допринесе за по-добра туристическа инфраструктура в Троян. Обектите по проекта обслужват 16 местни фирми с общо над 2000 работни места и основни туристически обекти. Осъществяването му ще позволи да се запази и подобри експлоатационното състояние на посочените по-горе улици и местен път, което от своя страна ще сведе до минимум последващи текущи ремонти върху старите отпечатъци на настилката. Посочените интервенции са и предпоставка за намаляване на запрашеността на въздуха, а от там и за опазване на околната среда в град Троян.

Улиците „Симеон Велики“ и „Македония“ не са реконструирани близо 35 – 40 години. Правено е само изкърпване. Проблемът при тези две улици е, че жилищните сгради отляво и от дясно са на различни нива, особено по „Македония“. Това именно създава най-големия проблем за да се направи една хубава улица. Община Троян изготви технически проект, който даде възможност тези проблеми да бъдат отстранени и да се направи основна реконструкция на двете улици. Едно истинско предизвикателство към проектантите и към строителите.

Друг проблем е, че двата проекта бяха управлявани по съвсем различни правила. Финансирането им беше по различни схеми, отчитането също.

Това съобщи на пресконференция с журналисти от местните и регионални медии кметът на Троян Донка Михайлова и представи изградените вече улици:

1. Ул. „Спас Бояджиев“

Улицата беше в лошо техническо и експлоатационно състояние – начупена нивелета и изпъкнала на места над тротоара. Напречните наклони на пътното платно бяха извън всякакви норми. Същевременно същата е в близост до ЦГЧ и предвид на това, че на нея се намира Дирекция „Социално подпомагане – Троян“, по улицата предимно се предвижват хора с двигателни проблеми.

Улицата е изпълнена след реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа между ул. „Л.Каравелов“ и ул. „В.Левски“. Положеният преди век канал от каменни плочи е подменен с полиетиленови гофрирани тръби.

Дължината на участъка е 95 м., ширината на пътното платно е 5 м., тротоарите са с ширина от 1.25 до 1.40 м. Извършени са следните Строително монтажни работи: изкопни -270 куб.м.; положен минералбетон – 176 куб.м.; положен асфалт 100 т.; бордюри – 195 бр.; тротоарни плочи – 210 кв.м.

Стойност на обекта: 33 895 лв.

 

2. Рехабилитация на местен път кв. „Миревско“

Направена беше цялостна реконструкция на пътя, нещо, което не беше правено повече от 20 години. Изградена е изцяло нова канализация с дължина 1213 метра, 38 броя улични ревизионни шахти и 27 сградни канализационни отклонения. Възстановена е асфалтовата настилка, след което по ПИП са положени 5 580 кв.м. нова асфалтова настилка.

Стойност на обекта : 74 528 лв.

 

3. Рехабилитация на ул. „Здравец“

От ж.к. „Буковец“ до ул. „Стефан Караджа“ канализационната мрежа е изпълнена изцяло, заедно с прилежащите сградни канализационни отклонения. Изцяло е възстановена и пътната настилка в този участък. В участъка от „Ст.Караджа“ до ул. „Радецки“ се извършват дейности по възстановяване на настилката.

Дължината на реконструираната канализация е общо 650 м. Изградени са 19 броя улични ревизионни шахти, 30 улични оттока за отвеждане на дъждовната вода, един голям уличен отток /решетка/ и 43 сградни канализационни отклонения.

По ПИП са положени 3 475 кв.м. нова асфалтова настилка.

Стойност на обекта: 60 295 лв.

 

4. Рехабилитация на част от ул. „Радецки“

Изцяло са изпълнени водопроводната и канализационната мрежи в участъка от кръстовището с ул. „Незабравка“ до кръстовището с ул. „Проф. Шипковенски“, с дължина 267 м. Изградена е канализацията в участъка от пресечката с ул. „Бочо Донев“ до кръстовището с ул. „Симеон Велики“, с дължина 170 м. Изградени са общо 14 бр. улични ревизионни шахти, 16 улични оттока за отвеждане на дъждовната вода, 4 големи улични оттока /решетки/ и 34 сградни канализационни отклонения.

По ПИП са положени 3 100 кв.м. нова асфалтова настилка в участъка от ул. „Незабравка“ до ул. „Бочо Донев“.

Положен е асфалт за профил и плътна смес – 345 т.

Стойност на обекта – 35 907 лв.

 

5. Рехабилитация на тротоари в кв. Ливадето.

Изградена е изцяло нова канализация с дължина 1563 метра, 34 броя улични ревизионни шахти и 75 сградни канализационни отклонения. Подменена е 214 метра водопроводна мрежа, след което е възстановена асфалтовата настилка.

По ПИП са изградени 880 кв. м нови тротоарни платна.- Участъкът е с дължина 456 м. от входа на дървообработващата фирма „Балес Груп“ ООД до разклона за кв. „Миревско“

Стойност – 40 836 лв.

 

6. Основен ремонт на ул. „Македония“

Изградени изцяло водопровода и водопроводните отклонения, както и канализацията и канализационните отклонения. Дължината на участъка е 556 метра. Изградени са 15 бр. улични ревизионни шахти, 28 улични оттока за отвеждане на дъждовната вода и 61 сградни канализационни отклонения.

По ПИП са положени 3 845 кв.м. нова асфалтова настилка и 1 597 кв.м. тротоарни платна. Остават още близо 340 кв.м.

При хубаво време ще бъдат положени до края на другата седмица /20 декември/.

Стойността на обекта да този момент е 326 692 лв.

 

7. Ул. „Симеон Велики“

По проекта за Воден цикъл – втори етап:

В участъка от ул. „Захари Зограф“ до ул. „Христо Смирненски“.

Реконструирани са 493 м. канализационна мрежа.

Изградени са 13 броя улични ревизионни шахти, 22 улични оттока за отвеждане на дъждовната вода и 43 сградни канализационни отклонения.

След възстановяване на пътната настилка, участъкът бе предаден на изпълнителя по проект „Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на град Троян“, финансиран от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

По ПИП са положени 8 073 кв.м. нова асфалтова настилка и 4 535 кв.м. тротоарни платна.

Стойността на обекта по ПИП е 513 977,43 лв.

 

По Публичната инвестиционна програма са положени общо различни типове асфалтови смеси: 4 139 тона и са реновирани 24 533 кв.м. асфалтови настилки. Изградени са 7 222 кв.м. нова тротоарна настилка. Общата сума е 1 106 000 лв.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността