Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

В Троян обсъдиха Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града до 2020 година Печат Е-мейл
Сряда, 14 Януари 2015 17:59

На 20 декември 2013 г. между Министерството на регионалното развитие и Община Троян беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“ /ИПГВР/, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. След проведена обществена поръчка беше избран изпълнител - Обединение „Зелени хоризонти“. Екипът извърши всички предвидени по проекта дейности, проведени бяха социологично проучване, фокус-групи, обществено обсъждане на аналитичната част и визията на проекта и на 12 януари 2015 г. той бе представен на проведеното обществено обсъждане в салона на Община Троян. Присъстваха граждани, общински съветници, представители на администрацията, общинското ръководство и изпълнителите на проекта.

Комуникационният мениджър на Обединението Екатерина Милиславова сподели, че изработването на Интегрирания план е било дълъг процес, с доста противоречия, предопределени от една страна от финансовата рамка и мястото, отредено в регионалното развитие на градове от 4-то ниво, какъвто е Троян, и от друга страна сериозният сблъсък между желанията на местното население с възможностите за финансиране и с определяне приоритетите на самите обекти. Онова, което представлява Интегрираният план, поясни Милиславова, е не просто политика на общината, не просто политика на България, а политика на Европа. Защото силната страна през следващите няколко години ще бъде образователната инфраструктура, социалната инфраструктура, подобряване на улиците и прилежащите им площи. Спортната инфраструктура остава да лежи на плещите на Общината – този тип обекти няма да бъдат финансирани.

Екипът на Обединение „Зелени хоризонти“ е определил 41 проекти, които са в отделни групи, така както са указанията на Министерството и както са обсъждани с мерките и с целите, за да се постигне визията за развитието на Троян до 2020 година.

При разработване на ИПГВР силно влияние са оказали резултатите от проведените проучвания на общественото мнение, в които се включиха жителите на Троян. Според резултатите най-важните проекти за реализиране през следващия програмен период са: изграждане на хипермаркет, спортна зала, спортни и детски площадки; благоустрояване на крайречната зона; подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства. Осигурена е взаимовръзката между различните обекти чрез рехабилитация и изграждане на градската инфраструктура. Без съмнение редица бъдещи проекти ще бъдат обосновани и продиктувани от неизбежните промени в бъдещото състояние и тенденциите в развитието на града за периода до 2020 година.

По време на обсъждането бяха повдигнати немалко въпроси относно предлаганите проекти, несъгласие с някои от тях, искане за промени или включване на нови обекти. От страна на екипа изработил ИПГВР на Троян заявиха, че ще вземат под внимание направените предложения и забележки.

Кметът Донка Михайлова не скри разочарованието си от това, че градовете 4-то ниво са грубо пренебрегнати от Брюксел, недобре защитени от българската държава и оставени в рамките на следващия програмен период в най-незавидното положение. Тя подчерта, че този проект е резултат на сериозни анализи и дълги дискусии проведени в рамките на поредица от работни срещи с различни групи от общността, след поредица от социологически проучвания и този проект наистина почива на реалните потребности на хората, на проблемите, които те дефинират. И най-важното според нея е да не бъде пропуснато нещо важно, за което Общината ще търси финансиране в рамките на следващия програмен период.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността