Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Информация за дейността на Комисията на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян. Печат Е-мейл
Сряда, 28 Януари 2015 09:49

През месец април 2014 г. Комисията на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян започна своята дейност в подкрепа на граждани, нуждаещи се от средства за лечение.

Дейността на Фонда се изпълнява от петчленна Комисия, председател на която е д-р Петьо Маринов.

Бюджетът на фонда за изминалата 2014 г. е общо 12 169 лв. От тях 10 000 лв. от общинския бюджет и постъпили дарения 2 169 лв. През 2014 г. са усвоени 8 880 лв.

През месец декември 2014 г. от организирана дарителска кампания са набрани средства в размер на 1700, 85 лв., които ще бъдат внесени в бюджета за 2015 г.

През 2014 г. пред Фонда са постъпили 7 заявления за отпускане на финансова помощ за лечение. Образувани са 7 преписки. Проведени са 5 заседания на Комисията, за които има изготвени протоколи. Със свои решения комисията е одобрила изплащането на средства от фонда в размер на 3 780 лв. Отпуснати са и 2 000 лв. по решение на Общински съвет съгласно изискванията на чл.14, ал.1 от Правилника за организацията на работа на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян.

  1. Отпуснати 2000 лв. за операция за спинална стабилизация, след счупване на два шийни прешлена, след пътно транспортно произшествие.
  2. На лице в общо увредено състояние, което провежда ежедневно поддържащо лечение са отпуснати 180 лв. за закупуване на медикаменти.
  3. Отпуснати 1200 лв. за частично възстановяване на разходи за оперативно лечение /ендопротезиране на тазобедрена става/.
  4. Отпуснати 500 лв. за имплантирана леща на ляво око /диагноза: Старческа нуклеарна катаракта на ляво око
  5. Отпуснати 700 лв. за частично възстановяване на разходи за оперативно лечение /ендопротезиране на лява тазобедрена става/.
  6. Отпуснати 1200 лв. за оперативно лечение. Лицето е с тумори на вътрешните слухови проходи, двустранно.
  7. Направен отказ за отпускане на финансова помощ за лечение на лице с ТНР 80%, диагноза: Трайни промени на личността, недължащи се на мозъчно увреждане или заболяване. Лицето кандидатства за отпускане на финансова помощ за закупуване на медикаменти, но след извършено проучване се установи, че същите са изцяло заплатени от НЗОК. Затова е направен отказ за отпускане на финансова помощ.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността