Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Стартира нов социален проект „Нови възможности за грижа“ Печат Е-мейл
Сряда, 01 Април 2015 08:14

 

Подписано е споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане и Община Троян за реализиране на Проект „Нови възможности за грижа“ (за услугата личен асистент), по процедура за директно предоставяне на БФП „Нови алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приемът на документи за кандидатстване от потребители и лични асистенти ще се извърши в Центъра за обслужване на граждани и стая № 34 на общинска администрация Троян в периодите: 27.03.2015г. – 09.04.2015г. на първи етап и 22.06.2015г. – 10.07.2015г. на втори етап.

Срокът на изпълнение на проекта е 13 месеца, в т.ч. за предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ 10 месеца. Средствата разпределени на община Троян, като партньор на АСП, са за 40 лица при 6 часа обслужване на ден.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

  • хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • семейства на деца с увреждания;
  • самотно живеещи тежко болни лица.

Чрез дейностите по проекта ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора.

За лични асистенти могат да кандидатстват:

  • безработни лица;
  • трудово заети: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

В прикачените файлове са бланките на заявленията за кандидатстване.

За повече информация тел.: 0670 68034 В. Даскалова

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Pril-1_zayavlenie.doc)ИзтеглиПриложение 1 - заявление111 Kb
Изтегляне на файла (Pril-1A_zayavlenie.doc)ИзтеглиПриложение 1А - заявление114 Kb
Изтегляне на файла (Pril-6_zayavlenie_LA.doc)ИзтеглиПриложение 6 - заявление104 Kb