Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Заповед №429 / 09.04.2015 г. - относно отмяна на защитните мерки по отношение на огнище на високопатогенна Инфлуенца по птиците от подтип H5N1 (популярна като „Птичи грип“) Печат Е-мейл
Четвъртък, 09 Април 2015 14:41

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД11-390/06.03.2015 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. д-р Пламен Моллов, относно отмяна на защитните мерки по отношение на огнище на високопатогенна Инфлуенца по птиците от подтип H5N1 (популярна като „Птичи грип“) при домашни птици в България по взето решение на Националния кризисен щаб за предпазване на страната от възникване на грипна пандемия,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Отменям моя Заповед №201/20.02.2015 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на собствениците и управители на птицевъдни обекти и собствениците на птици, отглеждани само за лични нужди, управителя на "Общински пазари" ЕООД, председателя на Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Троян” и на директорите на Държавните горски стопанства на територията на община Троян.

Препис от настоящата Заповед да се връчи на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Троян, които да я обявят на населението с поставянето й на видно място в сградата на съответното кметство или населено място.

Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет-страница на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-425-09-04-2015.pdf)ИзтеглиЗаповед №429 / 09.04.2015 г.86 Kb