Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Обявление относно проект „Нови възможности за грижа“ (15.06.2015) Печат Е-мейл
Понеделник, 15 Юни 2015 09:48

 

През м. Март 2015 г. община Троян подписа споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане за реализиране на Проект „Нови възможности за грижа“ (за услугата „Личен асистент“), по процедура за директно предоставяне на БФП „Нови алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

От 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. в Община Троян страртира втори етап за прием на документи за кандидатстване от потребители и лични асистенти, по Проект „Нови възможности за грижа“. Приемът на документите ще се извършва в Центъра за административно обслужване на общинската администрация.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване.
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
  • Семейства на деца с увреждания.
  • Самотно живеещи тежко болни хора.

Чрез дейностите по Проекта ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора.

За лични асистенти могат да кандидатстват:

  • Безработни лица.
  • Трудово заети:наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд.
  • Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Срокът за изпълнение на Проекта е 29.02.2016 г.

 

На интернет страницата на община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21“ са достъпни бланки на заявленията за кандидатстване.

За повече информация тел. 0670 6 80 41 Анита Маринова.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zayavlenie-za-vklyuchvane-v-proekta.doc)ИзтеглиЗаявление за включване в проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“111 Kb
Изтегляне на файла (Pril-1_zayavlenie.doc)ИзтеглиПриложение №1110 Kb
Изтегляне на файла (Pril-1A_zayavlenie.doc)ИзтеглиПриложение №1А114 Kb
Изтегляне на файла (Pril-6_zayavlenie_LA.doc)ИзтеглиПриложение №6103 Kb