Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Поредна инвестиция в троянска община Печат Е-мейл
Петък, 10 Юли 2015 10:07

В рамките на един месец бе подписан втори договор за продажбата на поземлен имот, този път по кадастралната карта на с. Калейца /бизнес зона „Сврачи дол“/. Договорът е между кмета Донка Михайлова и Кольо Колев – управител на „МАСТЪР – ПИК“ ООД. Върху имота ще бъде изградена производствена база, която ще бъде въведена в експлоатация в срок от 380 дни, считано от датата на подписване на договора.

Проектът се отнася за изграждане на „Предприятие за производство на готови храни /КУХНЯ МАЙКА/“. Предпроектното проучване е разработено съгласно всички действащи към момента технологични, конструктивни и санитарно-хигиенни нормативи. Производственият капацитет на предприятието е разчетен за 18000 броя ястия на ден и се предвижда то да работи на трисменен режим. Необходимият производствен персонал е общо 36 души /мъже и жени/ за трите смени.

Бизнес зона „Сврачи дол“ бе обособена след разработен ПУП от Община Троян и променено предназначението на земята, което е предпоставка за разширяването и създаване на производствени бази. Амбицията на общинското ръководство е да реализира и предвидената инфраструктура, / за което тече процедура за работно проектиране/, което ще облекчи инвеститорите в голяма степен. Кметът Михайлова води преговори с нови потенциални инвеститори, проявяващи интерес към терена. Ръководството на Община Троян е убедено, че с реализирането на следващите терени ще се изградят нови производствени мощности и ще бъдат създадени нови работни места.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността