Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Предупреждения и препоръки от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Троян за периода 28 юли - 01 август 2015 г. Печат Е-мейл
Сряда, 29 Юли 2015 14:18

Постъпилата в ГДПБЗН – София прогноза от НИМХ-БАН е с очакване за много високи дневни температури през следващата седмица, в периода 28 юли - 01 август 2015 г. В тази връзка в редица области от страната ще бъдат обявени кодове за опасност. Очаква се повишаване на пожарната опасност в населените места, поземлените имоти и горския фонд. С приключване на жътвената кампания се засилва и опасността от възникване на пожари в земеделски земи поради запалване на стърнища. С настоящата информация обръщаме внимание за предпоставките и основните изисквания на правилата и нормите за пожарна безопасност за недопускането възникване на пожари.

  • Забранено е паленето на суха трева в дворове на имотите, в близост до горски фонд, в земеделски земи, стърнища както и почистването на суха трева чрез изгаряне.
  • Не се допуска изхвърлянето на цигарени фасове в сервитута на пътищата, в близост до сухи треви и горски масиви.
  • Паленето на огън в горите да става само на определените места, обозначени с указателни знаци и в близост до естествени водоизточници.
  • При използването на пиротехнически уреди да се спазват указанията на завода производител.

Ръководството на РСПБЗН гр. Троян приканва всички жители и гости на общината да спазват правилата за пожарна безопасност, да бъдат внимателни и отговорни в действията си.

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 067062412. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/.

 

РСПБЗН гр. Троян