Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Три обекта на територията на общината получават статут с категория „национално значение“ Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Август 2015 17:47

В края на месец юли стана ясно, че усилията на Община Троян от 2014 г. се увенчаха с успех и три обекта на територията на общината получават статут на обекти с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност, с категория „национално значение“.

Община Троян получи от Министерство на културата заповеди за определяне статут за паметници от национално значение за обектите: Римската крайпътна станция Состра (землище на с. Ломец ), Раннохристиянска базилика „Св. Георги“, разположена в землището на с. Дълбок дол и Римски път между крайпътните станции Ад Радицес и Монтемно, преминаващ по северните склонове на Стара планина.

Римският път между крайпътните станции Ад Радицес и Монтемно, преминаващ по северните склонове на Стара планина, представлява истинска антична магистрала, широка 7 метра, с осова линия, банкети и съпътстваща инфраструктура като: наблюдателни кули и сгради, обслужващи търговския трафик в прохода през античността.

Крепостта СОСТРА е вече добре позната. Археологическите проучвания продължават в земеделски парцели, разположени срещу главната порта на крепостта. За тях Община Троян изготви подробен устройствен план и промени предназначението на земята. Работата върви в три направления: археология, консервация и изграждане на инфраструктура, която да обслужва посетителите. Разработва се идеята за изграждане на път, паркинг за туристите, посетителски център и център за археолозите, до който достъп да имат и туристите. „Това е една мечта, която е на път да се превърне в кауза“, сподели кметът г-жа Михайлова.

Община Троян има идеята да започне работа по цялостен комплексен проект за трите обекта с национално значение и да кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж“.

Община Троян продължава съвместната си работа с доц. д-р Иван Христов за съхраняване културното наследство, с което Троянският край разполага, разработване на потенциала и налагането на един цялостен продукт на туристическия пазар.