Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Дирекция национален строителен надзор - София издаде Разрешение №СТ-05-1846 от 23.10.2015 г. за ползване на строеж Интегриран проект за водния цикъл на град Троян – етапно строителство – I-ви, II-ри и III-ти етап. Печат Е-мейл
Вторник, 27 Октомври 2015 17:00

Дирекция национален строителен надзор - София издаде Разрешение №СТ-05-1846 от 23.10.2015 г. за ползване на строеж Интегриран проект за водния цикъл на град Троян – етапно строителство – I-ви, II-ри и III-ти етап.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C061 от 11.12.2012 г. за проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност.