Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян има готовност за зимен сезон 2015/2016 г. Печат Е-мейл
Сряда, 18 Ноември 2015 17:59

Седмица след встъпване в длъжност, новоизбраният кмет г-жа Донка Михайлова свика заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, кметовете на населени места и институции от общината, за информиране относно готовността за зимата и обсъждане на всички въпроси, които биха могли да създадат проблеми при тежки зимни условия.

На проведената на 16.11.2015 г. среща, водена от кмета г-жа Михайлова, която ръководи Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, стана ясно, че Община Троян има готовност за зимен сезон 2015/2016 г. На заседанието участие взеха представители на различните организации, които имат отношение по поставените въпроси - Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Троян, РУ „Полиция“ гр. Троян, ВиК „Стенето“ ЕООД, общинското предприятие „Комунални услуги“, представители на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, Областно пътно управление гр. Ловеч, директорите на Държавни горски стопанства в гр. Троян, с. Борима и с. Черни Осъм, Филиал на Център на спешна медицинска помощ гр. Троян, Планинска спасителна служба и други. Всички отговорни служби докладваха за готовност за предстоящия зимен сезон, с налична необходима техника – високопроходими автомобили, моторни резачки, материали за опесъчаване. Сградите на социалните институции, училищата и детските градини са профилактирани, подсигурени са с горива и всички те имат готовност за зимния сезон. ЧЕЗ „Разпределение България“ АД продължава с почистването на клони на дървета в населените места на общината, за предотвратяване аварии по електропреносната мрежа, като кметът г-жа Михайлова настоя всички дейности да бъдат извършени в по-кратки срокове от ЧЕЗ.

Извършват се проверки на техническите възможности на фирмите и едноличните търговци за изпълнение на договорените задължения за готовността за зимно поддържане на общинската пътна мрежа. След проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през периода 2015-2016 г.“ е избрана фирмата изпълнител „ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. София, чрез представителя си в гр. Троян. Снегопочистването на уличната мрежа на гр. Троян се извършва от ОП „Комунални услуги“. Избрани са изпълнители на обществена поръчка „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян през периода 2015-2016 г.“

В края на срещата г-жа Михайлова благодари за готовността на всички институции за зимния сезон и пожела предстоящата зима да е по-лека, без критични ситуации.

 

Станислава Цукева
„Връзки с обществеността“