Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Относно процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Декември 2015 10:45

Уважаеми съграждани,

Напомняме Ви, че Вашата жилищна сграда може да бъде изцяло обновена с европейски средства. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР.

Отново Ви информираме кои сгради са допустими за енергийно обновяване по процедурата, а именно:

  • еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

При наличие на няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.

Напомняме Ви също, че от началото на 2015 г. е в ход Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

По тази програма  могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение:

  • ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
  • ППП (пакетно повдигани плочи);
  • ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

И при двете процедури, одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обединете усилията си и се възползвайте от предоставената възможност, защото една изцяло енергийно обновена сграда ще Ви позволи да намалите разходите си за отопление и качествено ще подобри условията Ви на живот.

По всички въпроси, които Ви интересуват може да се обръщате на тел.: 0670 6 80 32, г-жа Вера Добрева; 0670 6 80 16, г-жа Снежина Табакова, или на място в Общинска администрация – Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян