Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

От 2016 година културният каледнар на Община Троян ще включва проекти, подбрани на конкурсен принцип Печат Е-мейл
Сряда, 30 Декември 2015 11:11

През 2015 г. Община Троян създаде и утвърди нови правила за финансиране на събития и дейности от културния календар на общината. Календарът на културните и спортни събития подкрепя и реализира събития с местно, национално и международно значение, както и културни прояви, годишнини, юбилеи и празници на институции, творци и събития.

Новосъздадените правила определят ясно целите и условията за финансиране на дейностите. Община Троян цели насърчаване устойчивостта на културните събития. С действията си Общината подпомага и подкрепя събитията свързания с местния и националния културен календар. С утвърждаването на правила се цели подпомагане съхраняването на нематериалното културно наследство и създаване условия за развитието на съвременни иновативни културни събития, както и осъвременяване и разнообразяване на културния живот. Чрез конкурсния характер и принцип на подбор на събитията, в културния календар на Общината се осъществява добра координация между институциите при организиране на събития, с цел предотвратяване препокриването на дейности и време.

Всяка институция, която иска да кандидатства за финансиране на събитие, е необходимо да попълни формуляр за кандидатстване, който включва кратко описание на проектното предложение и бюджет. Предложенията трябва да бъдат добре аргументирани, кандидатите упоменават целите и очакваните резултати от събитието, чрез заложените в него дейности. Всички предложения трябва да съдържат добре разработен бюджет, в съответствие с планираните дейности и съобразен с пазарните реалности, в отделна графа се посочват и съфинансирането на заложеното събитие от собствени приходи на кандидатстващата институция.

Създадените правила ясно регламентират принципите за финансиране на събития, а подробните формуляри, които институциите попълват в края на годината, дават реална представа за финансирането на предложените от тях дейности и улесняват процеса.

И през 2015 г. бяха изпратени писма с формуляри до институциите и неправителствени организации. В края на годината всички подадени формуляри ще се разгледат и ще бъдат одобрени проектите, които ще залегнат в календара за 2016 година. До този момент постъпиха 26 предложения за финансиране от Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак, Галерия „Серякова къща“, 8 неправителствени организации, 5 кметства, читалища.

 

Станислава Цукева
„Връзки с обществеността“