Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

8 броя проекти одобрени на обществен форум “Участие на гражданите в управлението на местните финанси” в община Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 17 Май 2010 10:15

И през тази година ръководството на община Троян реши от бюджета на общината да се заделят средства за фонд проекти на граждани, граждански организации и неформални групи. Това дава възможност на проектите с добре мотивирани идеи, с обществена значимост да бъдат финансирани. Приетата формула за разпределение на финансовото участие е: собствен принос – 25% и участие на общината – 75%. Затова в началото на седмицата се проведе общинска форум-сесия “Участие на гражданите в управлението на местните финанси”, на която бяха представени за одобрение 8 броя проекти.

Кметът на общината М. Акимов поздрави участниците във форума и подчерта, че за 2010г. е предвиден проектен фонд от 25 000 лв. и намерението на администрацията е да бъдат финансирани всички предложени проекти, разбира се, след тяхната презентация.

 

Първият представен проект бе на НЧ “Наука” – Троян и е озаглавен “С модерна сцена в Европа”. Стойността на проекта е 7 803лв. и бе представен от изпълняваща длъжността секретар на читалището Маргарита Мондешка. Проекта предвижда подмяна на чигите, ремонт на дюшемето на сцената, обработката му с негорим лак и полагане на необходимото покритие. Всичко това ще даде повече възможности за обогатяване и разнообразяване на сценичните изяви както на читалището, така и на училища, граждански организации, фирми, гостуващи театри и концерти и др. Има и друг момент, който не е маловажен – по-голяма сигурност на работещите и играещите на сцената. Всички троянци бихме искали, завърши г-жа Мондешка, троянското читалище и неговата сцена да придобият европейски вид.

 

Вторият проект бе представен от Елеонора Авджиева – директор на Музея на народните художествени занаяти в Троян. Наименованието на проекта е “ Закупуване на градски инвентар и естетизиране на пространствата пред Музея на занаятите” и неговата стойност е 1 826 лв. Музеят на занаятите в нашия град е една от представителните институции, които се посещават от гостите на града. Много усилия се положиха през последните години както музейните сгради, така и пространствата около тях да имат привлекателен вид. Настоящият проект е поредна стъпка в тази посока. Предвижда се да бъдат закупени и монтирани: пейка “Антик” пред сградата на Конака; метални кошчета за отпадъци с обем 30 литра, с ажурна изработка защото съществуващите в момента са в пълен дисонанс със стила на сградите; четири броя саксии с бяла сграфито украса и два броя бели керамични кашпи. Всички те, обвързани в своята цялост, ще внесат модерно звучене на прилежащите музейни територии.

“Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство в с. Дебнево”. Това е наименованието на третия проект от името на членове на Културно-историческото дружество, училищното настоятелство и Кметския съвет в село Дебнево. Представянето му бе направено от директора на училището Анелия Подаяшка. Стойността на проекта е 6 951 лв. Тя подчерта, че културно-историческите забележителности на селото имат огромно значение за неговото развитие. Но след пожара в училището, крепостта, за която се преминава през неговия двор е запустяла а плочника е силно разбит. Нужно е той да се ремонтира, както и старата каменна чешма, да бъдат изчистени от обраслата трева консервираните обекти, както и да се поставят пейки за отдих и уроци на открито. Участие в изпълнението ще вземат жителите на селото, родители и ученици.

Димитрина Станчева – кмет на с. Терзийско представи проекта “Озеленяване на центъра и двора на кметството”. Сумата необходима за осъществяване на представения проект е 3 072 лв. Предвижда се засаждането на храсти – цъфтящи и вечнозелени, разположени покрай оградата. Тревните площи ще бъдат ремонтирани, като в тях ще бъдат разположени ефектни групи от вечнозелени иглолистни и цъфтящи храсти. Сред тях да бъде изградена детска площадка с люлка, пързалка и др.

Читалище “Просвета” в кв. Велчевски кандидатства с проекта “Едно красиво “добре дошли” в Троян”, на стойност 3 232 лв. Аннелия Стоева – председател на читалището подчерта, че хората от квартала за кратко време успяха да възстановят част от материалната база и желанието на всички е да се възроди неговата дейност. Главната цел на проекта е да се промени облика на читалището в посока неговото модернизиране - обновяване на външния интериор на сградата.

Председателят на читалище “Знание” в с. Черни Осъм Марин Сираков представи шестия поред проект на форума “Ремонт и освежаване на лятната кино-градина на читалище “Знание”. Стойността му е 1 450 лв. Повече от 30 години не е правен ремонт и освежаване. Състоянието на пейките, стените и осветителните тела е окаяно. Затова този проект предвижда смяна на дървената част на наличните пейки и боядисването им, ремонт на мазилката на стената, оборудване на помещението с осветителни тела; създаване на младежки кът; изграждане на безопасна електрическа инсталация.

СОУ “Васил Левски”- Троян представи своя проект озаглавен “ Ремонт и озеленяване на страничното стълбище пред СОУ “В.Левски”, на стойност 5 080 лв. Настоящият проект цели да бъдат създадени предпоставки за целогодишното и безопасно използване на това стълбище от деца, ученици и граждани, живеещи или преминаващи в този район. В същото време ще се извършат допълнителни дейности около стълбището, с цел окончателното облагородяване и озеленяване на ската между училището и хотел “Шато Монтан”.

Последният проект, който бе представен на форум-сесията е на Културния клуб на пенсионера – “Реконструкция на бюфет в културния клуб на пенсионера гр. Троян”. Стойността на проекта е 1 938 лв. и включва подмяна на стария шкаф – витрина заедно с преградата, отделяща го от игралната зала.

Зам.-кметът на община Троян Недка Топалова благодари на всички участници във форума за стойностните разработки и обяви решението на общинското ръководство всички те да бъдат финансирани – като оценка за тяхната ангажираност и гражданска инициатива. Тя пожела на всички участници това да бъде стимул за участие в следващия общински форум 2011г.