Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Троян – домакин на научна конференция “Екологични проблеми в планинското земеделие” Печат Е-мейл
Четвъртък, 27 Май 2010 13:56

На 27 и 28 май в Института по планинско  животновъдство и земеделие се провежда 13-та Научна конференция с международно участие “Екологични проблеми на планинското земеделие”. Гости на конференцията бяха кметът на община Троян Минко Акимов,  председателят на ОбС Ангел Балев и зам.-областният управител Сашо Данков.

За участие в работата на форума  са пристигнали делегации от Китай;  от Факултета по цветарство и дендрология – Будапеща, Унгария;  от Института по животновъдни науки – Белград, Сърбия;   от Македония;  Институт по аграрна икономика – Осло, Норвегия;  Изследователска станция по земеделие – Гърция;  от Национален изследователски център по земеделие – Сапоро, Япония;  от Изследователски институт по земеделие – Турция; Изследователски институт по пасищни култури – Брашов, Румъния. На юбилейната конференция присъстват и ректорите на български висши учебни заведения -  Лесотехнически университет,  Аграрен университет – Пловдив,  Селскостопанска академия – София, Тракийски университет – Стара Загора и  български учени от различни области на аграрната наука.

Конференцията бе открита с приветствие от Минко Акимов – кмет на община Троян. Той  се обърна към  всички присъстващи с “добре дошли” в   хубавия Троян  и поздрави  Института с неговите 100 години в служба на планинското земеделие. Изрази увереност, че  провежданата днес конференция  по екологичните проблеми  е нещо изключително ценно за в бъдеще и тя ще даде своите плодове  в различните направления на научната и практическа дейност. На всички участници във форума кметът пожела ползотворна работа.

В своя доклад Директорът на  ИПЖЗ проф.дсн Марин Тодоров проследи историята – от  Държавен овощен разсадник, създаден през 1910г. и последователно преобразуван в  Опитно поле по сливовата култура / 1950г./, Опитна станция по сливовата култура /1953г/, Комплексна опитна станция по   планинско земеделие / 1960г./, до Институт по планинско животновъдство и земеделие /1978г./. Той подчерта, че в тематичния план на Института са залегнали проблеми от областите животновъдство, фуражно производство, овощарство, икономиката на селското стопанство, опазване и съхранение на околната среда. И още – приоритет представляват теоретични разработки по генетика, селекция, репродукция и генетични биотехнологии. Основна цел е създаването на методологична база за приложни разработки при създаване на нови и подобрени растителни сортове и хибридни форми, породи и хибриди селскостопански животни, системи на земеделие щадящи природата и за предотвратяване на ерозията, както и системи за производство на екологична и биологична растителна и животинска продукция при съхраняване уникалната природа на нашите планини.

В двата работни дни на конференцията ще бъдат  изслушани  близо 30 доклада от наши и чужди специалисти, ще бъдат  представени и  разгледани постерите в  направление “Животновъдство”, “Фуражно производство” и “Трайни насаждения”.