Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Конкурс за проектиране на паметник на Иван Хаджийски Печат Е-мейл
Петък, 28 Май 2010 09:53

ОБЩИНА ТРОЯН

КОНКУРС

Община Троян обявява национален явен конкурс измежду българските скулптори и архитекти за проектиране  паметник на изтъкнатия писател, философ, народопсихолог и първи български социолог Иван Хаджийски от град Троян

 

1. Тема на конкурса:

Паметник на изтъкнатия писател, философ, народопсихолог и първи български социолог Иван Хаджийски.

 

2. Цел на конкурса :

Да се избере проект, който по адекватен и убедителен начин отразява личността и дейността на Иван Хаджийски.

 

3. Условия на конкурса :

 • Право на участие имат художници и архитекти от цялата страна;
 • Не могат да участват съставителите на заданието, както и членовете на техническата комисия, журито и привлечените от тях експерти;
 • Място за изграждане на композицията да бъде пл.”Възраждане’’ между двете музейни сгради;
 • Проектите да бъдат съобразени със съществуващата архитектурна среда на избраното място;
 • Конкурсът е явен. Проектът получил първо място има право да продължи работата по изработването на пълен и окончателен проект и реализирането му след сключване на договор с Община Троян;
 • На участващите колективи в конкурса ще бъдат предоставени материали за  живота и дейността на Иван Хаджийски и скица-виза на определения терен.
 • Финансова рамка на заданието – до 80 000 лв.

 

4. Художествена задача :

Идеята за проектиране на композицията да бъде реализирана със средствата на съвременното монументално изкуство /камък, метал и др./

 

5. Вид на представените проекти :

 • Ситуационно решение в М 1:20;
 • Пластичен проект на паметника в подходящ материал в М 1:5;
 • Детайл от проекта /глава/ 1:1;
 • Обяснителната записка за работата, видът и качеството на материалите ( състав на метала или отливката, местопроизход и вид на камъка, както и материалите за настилка и облицовка) да бъде придружена с предварителна подробна количествена и стойностна сметка на целия проект, не повече от 3 страници с формат А4 с ориентировъчни разчети общо и поотделно на: паметника, реконструкция на пространството и детайли.

 

6. Срокове:

 • Представяне на проектите – до 17.00 ч. на 29.10.2010 г.
 • Журиране и обявяване на резултатите – 31.12.2010 г.
 • Резултатите следва да бъдат утвърдени със заповед на кмета на Община Троян.

 

7. Награден фонд :

 • първо място   - 2000 лева
 • второ място   - 1500 лева
 • трето място    - 1000 лева

 

8. Състав на техническата комисия за допускане до конкурса:

 • Представител на отдел “Градоустройство, архитектура и контрол ТСУ  при Община Троян;
 • Представител на комисия по “Образование, спорт, култура и граждански организации” при Общински съвет – Троян;
 • Юрист.

 

9. Конкурсните проекти се оценяват от жури :

 • скулптори – 2
 • архитекти – 2
 • представители на Възложителя - 3

 

10. Справка:

Община Троян

Пл. Възраждане №1

Фак. 0670/6 80 60

Тел. 0670/6 80 11; 6 80 04

 

Забележка :

 • Журито се назначава със заповед на кмета на Община Троян най-късно 10 дни след крайния срок от обявяването на конкурса.
 • Условията за участие в конкурса са абсолютно задължителни и неспазването им води до недопускане за участие.
 • Премираните проекти стават притежание на обявителя на конкурса при запазване на авторските права.