Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" Печат Е-мейл
Сряда, 11 Август 2010 08:25

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Община Троян спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07"Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 3".

Схемата е насочена към подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора, на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на услугите „социален асистент" и „домашен помощник". В рамките на проекта ще бъдат разкрити 25 работни места за „домашни помощници” и „социални асистенти”, които ще обслужват 55 потребители. Проекта ще се реализира в рамките на 14 месеца, на стойност  196 509 лв. Териториалния обхват на проекта е град Троян и десет села на територията на общината.

Проектът ще се изпълнява в партньорство със Сдружение "Шанс и подкрепа" град Трявна, което има опит при реализирането на подобни проекти по първа и втора фаза.