Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Свидетелствата за управление на МПС ще се получават в Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 23 Август 2010 07:12

От 25.08.2010г./сряда/ гражданите подали заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС /шофьорска книжка/  в РУ Полиция гр.Троян ще получават новите си свидетелства в „Паспортна служба” в гр.Троян.

Получаване на свидетелство за управление на МПС е възможно само за лица, които нямат неплатени глоби по влезли в сила наказателни постановления за нарушения на ЗДвП.

При получаване на свидетелство за управление на МПС задължително гражданина трябва да представи:

-         старото свидетелство за управление на МПС;

-         контролен талон;

-         предварително платена такса по чл.21(3) от Тарифа №4 за нов контролен талон – 1 лв. по банков път IBAN BG64UNICR96603185266710 в избрана от гражданина банка;

-         ако гражданина е загубил контролния талон се заплаща допълнителна такса от 1 лв. на основание чл.21(4) от Тарифа №4 по горната сметка за дубликат на контролен талон и при получаване на свидетелството за управление се попълва Заявление – Декларация по образец за изгубен, откраднат или унищожен контролен талон и на гърба се пише обяснения за него.

Заявлението-Декларация се получават в паспортна служба.