Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Официално изявление на Община Троян Печат Е-мейл
Вторник, 24 Август 2010 07:49

 

 

Официално изявление  на Община Троян

 

Когато човек прочете заглавие като “Две  троянски села остават без училищата си” /в. “Троян 21” бр. 30, от 11. 08. 2010г./, първото впечатление от написаното е, че това предстои да се случи в най-близко време.

Това е некоректен журналистически похват, може би целящ нещо друго. Защото такова твърдение кметът на общината не е изразявал. И за да бъде даден отговор на въпроси като кой какво каза, кой какво написа и кой какво е разбрал, предоставяме на гражданите на Троян казаното на пресконференцията от кмета на 30 юли - без изменение, точно цитирано.

Записът  е на разположение на  всеки, който желае да го прослуша.

На въпрос на журналистка – ще предприеме ли общината някакви мерки във връзка с драстичното намаляване броя на децата в някои училища на общината, отговорът на М. Акимов е следния:

Няма да съкращаваме училища – категорично!

Становището на Министерството е, че ако  децата паднат под 70, общините  трябва да започнат да обмислят варианти/закриване, сливане или други/, но все още законово това не е регламентирано.

Наистина, трудно е по този начин на формиране на бюджетите на училищата те да се издържат при 50 – 60 ученика.

И сигурно ще дойде момент когато някой кмет ще трябва да вземе решение по този проблем.

Но на този етап, намерението на общинското ръководство е да не се пристъпва към закриване на училища в общината...”

Дори само първото изречение от отговора опровергава заглавието на  публикувания материал и твърдението на г-н Генадий Маринов, че между казаното от зам.-кмета Топалова и “началника й” Акимов има разминаване. Такова няма!

Но може би липсата на записваща техника дава обяснение защо от всички присъстващи журналисти на пресконференцията, само  г-н главният редактор на в. “Троян 21” е разбрал по “друг” начин казаното от г-н Акимов.

Становището на общината е ясно и е прието от Общински съвет – Троян с Решение 203 / 18.12.2008г. с Програмата за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка в община Троян за периода 2008 – 2010г., а преди това с Решение 299/28.04.2005г. със “Стратегия за развитие на образователната система в Община Троян 2005 – 2013г”.

Целта на приетата Програма е изграждането на ясна образователна  структура, при категоричното спазване на Наредба №7 /2000г. на МОН за определяне броя на паралелките  и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /изм. ДВ бр. 70 от 08.08.2008г./

Необходимо условие за  оптимизиране на училищната мрежа е то да се извърши при условията и изискванията на нормативните документи.

Позицията на общинското ръководство е да се направи всичко възможно училищата в община Троян да се запазят.  Но ясно е и друго -   администрацията  не може да не се съобразява с нормативната уредба  и с демографските реалности и хората трябва да са наясно, че не може да има паралелка от 2-3-5 деца.

Най-много средства  за издръжка и капиталови разходи общината заделя за функция  “образование”. Само тази година близо 400 000 лв. от общинския бюджет са вложени за  ремонти на училищата, детските градини и проекти за реконструкции и ново строителство;   някои предложения от директори на училища за капиталови разходи, се съфинансират до 50% също от общинския бюджет.  С 5,7 млн.лв. ще бъде финансиран спечелен от общината проект за образователната инфраструктура, в който влизат две от “заплашените” със зъкриване училища / в Орешак и Черни Осъм/.

 

Политиката на общинското ръководство  винаги е била за запазване на детските градини и училищата, както и за пълен обхват на децата и учениците в тях. И отчитайки социално-икономическите и демографски промени в страната, част от които е и Община Троян, се търсят всички възможности за  запазването на учебно-възпитателните заведения.

 

Община Троян