Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Подписан е договорът с изпълнителя на проекта за водния цикъл на с. Шипково Печат Е-мейл
Сряда, 15 Юни 2011 08:36

На 13 юни в Община Троян бе подписан  договор между кмета на общината Минко Акимов и  изпълнителния директор на “Пътностроителна техника” АД, гр. София  Иван Иванов, в изпълнение на решение № 250 / 30.03.2010г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационната мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на с. Шипково, община Троян”, неразделна част от изпълнението на проект № 11/321/00627 “Интегриран проект за водния цикъл на село Шипково” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е на стойност  3 529 544 лв. – безвъзмездна финансова помощ по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Предвижда се строителството на пречиствателно съоръжение за фекално-битови води, изграждане на главен колектор І и ІІ и  профили ІV и V. ; изграждане на три броя  дъждопреливници, две дънни преминавания и брегово заустване след пречиствателното съоръжение. И още – реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по трасетата на изграждащите се канализационни колектори и профили.

Срокът за изпълнение на подписания вчера договор е 11 месеца.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”