Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Сключен е договорът между община Троян и МРРБ за изпълнение на проекта „Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – български фестивал на сливата“ Печат Е-мейл
Вторник, 09 Август 2011 17:14

Днес между кмета на община Троян Минко Акимов и зам.-министъра  на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, бе подписан договор  за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране  на иновативни културни събития“,  операция 1.1 „Социална инфраструктура“,  проект „Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – Български фестивал на сливата“.
Предвиденото в рамките на проекта  се основава на събитие, което съществува в културния календар на общината. Това е празникът на сливата и сливовата ракия, който има дългогодишни традиции. Този празник през годините е най-посещавания спрямо останалите празници, но въпреки това не обхваща различни социални групи. Основно е бил фокусиран върху възможността местните хора да представят домашно приготвени храни от сливов плод и производство на сливова ракия. Това частично обяснява защо младите хора   не се чувстват обхванати от празника. Затова с изпълнението на този проект се цели преосмисляне на съществуващия празник в иновативно събитие.
Кое е новото при неговата реализация? -  въвежда се нова проблематика, свързана с опазването на околната среда при отглеждане на сливовия плод и здравословния начин на живот, въвежда се  нова интерпретация  на темата  за традиционното производство на сливова ракия в Троянско – възраждане на културни традиции, ритуали от бита и поминъка на населението чрез демонстрации, представяне чрез формите на изкуството/ музика,  танц, театър, карикатура и др./, организиране на еко и образователни акции сред целевите групи /деца, ученици, работещи, безработни, хора в неравностойно положение, хора с увреждания, пенсионери, представители на местния бизнес и предприемачи /.  Събитието представлява възможност за включване на младите хора, безработни, хора с увреждания / като необхваната група/, като ги подкрепи в създаването на културни продукти и артистични произведения чрез реализирането на творчески работилници за изработването на символи на фестивала.
Ще бъдат привлечени посетители от  други общини от региона и от страната, имащи тематични празници / Кюстендил, Карлово, Севлиево, Кнежа, Смилян/. Ще бъдат поканени участници от чужбина – представители на общини от Балканските страни и ЕС, които традиционно също произвеждат храни от сливи и сливовица /Унгария, Сърбия, Босна, Херцеговина, Чехия/.
Самото събитие излиза извън рамките на 2 дни и придобива характер на  фестивал с национално значение.  Празникът ще бъде с по-дълга продължителност – около 2 седмици. Публиката – от пасивни зрители да бъде превърната в активни участници / изпълнители в провежданите събития.За реализирането на това се предвижда: участие на местните жители и участници от чужбина при провеждането на демонстрациите, провеждане на конкурс за откриване на фестивала и изработване на символи на фестивала с участие на местното население, конкурс за подготовка на спектакли под няколко различни форми / жанрове и т.н.
Стойността на проекта е 330 388, 50 лв., която включва  два пъти провеждане на иновативното събитие за периода на реализиране на проекта, създаване на 6 творчески продукта в различните жанрове – музикално, танцувално, театрално изкуство, открити граници между творци, професионалисти и аматьори и възможност за съвместна работа; Увеличен % инвестиции в културата с 300% в резултат на проекта;  Изградени 3 броя рампи за достъп на хора с увреждания до централния площад и подменена каменна настилка на експозиционно пространство, което ще се използва за  демонстрационните дейности в рамките на фестивала; Закупено, доставено и готово за ползване сценично оборудване – модулна сцена, осветление, озвучаване, което да може да осигури нуждите на публика от минимум 1000 човека;  закупено и монтирано оборудване за експозиционно пространство за демонстрационните дейности по време на събитието.

Периода за реализиране на проекта е 18 месеца.


Маргарита Генкова
„Връзки с обществеността“