Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян е готова да посрещне зимата Печат Е-мейл
Петък, 25 Ноември 2011 17:43

Община Троян е готова да посрещне зимните предизвикателства, стана ясно вчера, на заседанието на Общинския щаб за координация във връзка с готовността за действие в условията на усложнена зимна обстановка.  На срещата присъства  г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян.

Заседанието бе ръководено от Младен Стойков – гл.експерт “Сигурност на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка” в общината. Участие взеха представители на различните организации и структури, имащи отношение по въпроса  -  Районно управление на полицията, Районна служба  пожарна безопасност и защита на населението,  на “Електроразпределение” АД-София, технически район – Троян,  ВиК “Стенето,  МБАЛ и Спешна медицинска помощ,  общинските фирми БКС и “Комунални услуги”,  представители на фирмите, спечелили търговете по снегопочистване и опесъчаване на уличната, общинската и републиканска мрежа.  В работата на срещата взеха участие  кметовете на населените места  и представители на кметските наместничества. Присъства и областният инспектор по превантивна работа и контрол инж. Ивелин Иванов.

Г-жа Михайлова изрази очакване  на тази среща институциите да информират за готовността си, проблемите и координацията на действията.

Инж. Банко Банков подчерта, че от  тази година общините отговарят и за  републиканската пътна мрежа, която минава през населеното място. Проведени са обществените поръчки, сключени са договорите. От изнесената  на заседанието информация стана ясно, че  фирмите са в пълна готовност да посрещнат изненадите на зимата. Извършена е профилактика на съоръженията, готова е техниката и личния състав, има достатъчни количества инертни материали, остава добрата  организация и координация между институциите. Детските и учебни заведения са осигурени с горива за отопление,  ремонтите на инсталациите са  извършени. Пълна готовност за адекватна реакция при усложнена зимна обстановка докладваха и от МБАЛ – Троян и  Спешна медицинска помощ.

Г-жа Михайлова бе категорична, че проблемът с авариралата отоплителна инсталация в  Дома за деца с увреждания в с. Дълбок дол ще бъде решен до няколко дни. Изрази увереността си, че при една добра организация и координация между всички ангажирани структури,  общината  ще бъде в добро състояние през зимния период.

ЧЕЗ предоставя национален телефон за аварии, който може да се ползва от  всички – и фирми, и граждани:  0700 100 10.

 

Маргарита Генкова – “Връзки с обществеността”