Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян изпълни обещанието си да обсъди проекта на Програмата за развитие на туризма по места Печат Е-мейл
Четвъртък, 18 Октомври 2012 16:40

На 18 октомври, в хотел “Фея” – с. Чифлик, се проведе организирано от Общината обсъждане на проекта на Програмата за устойчиво развитие на туризма в Община Троян за периода 2012-2015 година. Това беше едно от  предложенията на проведеното през месец май обществено обсъждане на проекта, което администрацията изпълни. Другото направено предложение – външен експерт да  се произнесе върху Програмата, също е  направено:  Община Троян възложи на доц. Семерджиев, съавтор на Националната програма за развитие на туризма да преработи нашето предложение, за което му бяха предоставени всички искания  за изменения и допълнения от проведените обсъждания.

Също през месец май  се проведе разширено заседание на Консултативния съвет по туризъм, където бе обсъден  този въпрос.

На срещата състояла се в с. Чифлик  на 18.10. се оформиха две становища: първо, че Община Троян трябва да бъде добре разпознаваема. За целта да се изработят: бранд на  общината, рекламни материали, които да популяризират дестинацията “Троян” и карта с важни туристически обекти. Второ, присъстващите изразиха своето притеснение от не добрата инфраструктура.

Г-н Борис Бояджиев, директор на Дирекция “Общинска собственост и икономика”, заяви, че намерението на общинското ръководство е през следващата 2013г. значителна част от капиталовите разходи да се насочи  за подобряване на инфраструктурата в населените места. Той поясни, че след приемането на Програмата за устойчиво развитие на туризма от ОбС-Троян,  съобразно нея, всяка година ще бъдат изготвяни и приемани годишни програми с конкретни действия.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”