Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Проектът за водния цикъл на гр. Троян – ІІ етап е одобрен Печат Е-мейл
Петък, 23 Ноември 2012 17:53

 

С Решение № 320/20.11.2012г. на ръководителя на управляващия орган на ОП”Околна среда 2007-2013г.”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, кметът на Троян Донка Михайлова бе уведомена, че проектно предложение  №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” е одобрено  за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Проектът е с бюджет 29 486 104,51 лв. и със срок на изпълнение до 31.12.2014 г.

Проектът предвижда реализирането на три етапа, включващи:

Първи етап

Изграждане на Главен колектор ІА (от кв. „Велчевско” до ИПЖЗ) и реконструкция на Главен колектор І (от „Балканска звезда”- ЕООД до дере „Алдица” и от механа „Старата къща” до края на регулацията по ул. „Криволак”) и Главен колектор ІІ (по ул. „Ген. Карцов” от дере „Дъскотина” до моста при „Витекс”- АД). Общата дължина на реконструираната и изградена канализационна мрежа, включена в първи етап е 4 026 метра.

Съгласно изискванията на ОПОС, по улиците където се строи канализация, при доказана необходимост, следва да бъде подменена и водопроводната мрежа. В тази връзка, към първи етап ще бъде подменена 928 метра водопроводна мрежа.

Втари етап

Доизграждане на Главен колектор ІV (от ул. „Христо Ботев” по ул. „Димитър Гемиджийски до кръстовището с ул. „Христо Ботев”) и Главен колектор VІ (през ж. к. „Черногор” по ул. „Радецки” до ул. „Незабравка”) и реконструкция на Главен колектор V (от дере „Алдица” по ул. „34-Троянски полк” и по ул. „Симеон Велики”), Главен колектор VІІ (от „Буковски дол” по ул. „Канъчка”, ул. „Здравец”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Бочо Донев”, ул. „Радецки” до Балабански път) и Профилите заустени към тях. Общата дължина на канализационната мрежа, включена във втори етап е 8 958 метра.

Общата дължина на предвидената за подмяна водопроводна мрежа е 5 203 метра.

Трети етап

Включва изграждане на Главен събирател А (от „Лесопласт”- АД до землищната граница със с. Орешак) и битова канализация в мах. „Дудевска” и мах. „Ливадето”и реконструкция на Гл. колектор ІІІ (по ул. „Любен Каравелов” до заустването му в Гл. колектор І).Общата дължина на канализационната мрежа, включена в трети етап е 930 метра.

Строителството на цялата канализационна мрежа обхваща 20897 метра.

Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде изградена и реконструирана по проекта е 7 061 метра.

Реализацията на проекта ще допринесе за:

  • Подобряване на качеството на околната среда;
  • Подобряване на жизнената среда на територията на гр. Троян;
  • Подобряване на здравето на населението на територията на гр. Троян;
  • Повишаване на атрактивността на съответната територия за инвестиции и благосъстоянието на населението.

Предстои сключването на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на околната  среда и водите и Община Троян в качеството й на бенефициент.

 

Маргарита Генкова
«Връзки с обществеността»