Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян е партньор по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ Печат Е-мейл
Сряда, 12 Декември 2012 15:52

 

 

 

 

Община Троян е партньор по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч

 

Община Троян е партньор по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение 18 месеца.

 

Инж. Ваня Събчева, областен управител на Ловеч: „Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ е от особена важност за нашата област. Партньори по проекта са общините Ловеч, Тетевен и Троян, а останалите общини от област Ловеч са целеви групи. Накратко – проектът на областна администрация обединява всички общини в областта”.

 

Ръководител на проекта е г-н Венцислав Гатев, главен секретар на Областна администрация. Г-жа Румяна Георгиева от община Ловеч е координатор за общините Ловеч, Летница и Угърчин, г-жа Верка Добрева-Съботинова от община Троян е координатор за общините Троян и Априлци и г-н Мариян Алексиев от община Тетевен е координатор за общините Тетевен, Луковит и Ябланица.

 

Основната цел на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ е да бъде постигнат интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. Тя е съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

 

Проектът е насочен към и търси трайно въздействие върху следните целеви групи:

 

  • органите на териториално и местно управление, в лицето на областния управител, кметовете на общините и общинските съвети;
  • областната и осемте общински администрации (Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица) в лицето на експерти, отговарящи ресорно за планирането и провеждането на политики на областно и общинско ниво;
  • социалните партньори и представители на браншови и граждански организации.

Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор № А10-13-50/20.02.2012 г.