Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М за развитието на ядрената енергетика в Република България Печат Е-мейл
Петък, 21 Декември 2012 14:15

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ


Р Е Ф Е Р Е Н Д У М

за развитието на ядрената енергетика

в Република България


На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика

в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

 

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:


Да се развива ли ядрената енергетика в Република Българиячрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

 


МОТИВИ:


Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да

се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване развитието на ядрената енергетика в Република

България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.

Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор,

гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна

роля в изграждането на демократична България.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на

гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

Съгласно приетата на 01 юни 2011 г. Енерг

 

 

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:


Какво означава гласуване с ДА:

 

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република

България.

 

Какво означава гласуване с НЕ“:


Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в

Република България.

 

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:

 

В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното

самоуправление Президентът на Република България определи дата за провеждане на референдума:

 

27 януари 2013 г. (неделя).

Място за произвеждане на референдума:

 

Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително

на дипломатическите и консулските представителства на Република България, по актуализирани

списъци за изборите за народни представители.

 

Ред за произвеждане на референдума:

 

Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на Република България с избирателни

права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.

Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и

НЕ, написани с еднакъв шрифт.

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него

отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.