Начало Новини Всички

Навигация

www.troyan.bg

Актуални
17 проектни предложения за програмата Обществен форум бяха подадени в Община Троян в регламентирания срок Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 03 Април 2019 12:05

През месец февруари Община Троян стартира кампанията за набиране на кандидати за участие по програма „Обществен форум за реализиране на партньорски проекти“ за 2019 г. Крайният срок за подаване на проектните предложения беше 22 март. През настоящата година кандидатите, чиито проектни предложения са насочени към благоустройствени дейности, може да осигурят собствения финансов принос само във вид на нефинансово участие, остойностено по съответния ред.

В указания срок бяха подадени 17 бр. проектни предложения на обща стойност 63 480.45 лв., от тях 44 276.75 лв. е исканото финансиране от Общината, при общ бюджет на програмата 30 000 лв. Подадените проектни предложения са от 1 музей, 4 училища,
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Община Троян подаде проектно предложение „Патронажна грижа в Община Троян“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 03 Април 2019 12:02

 

На 13.03.2019 г. Община Троян представи проектно предложение с наименование: „Патронажна грижа в Община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.040 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Продължителността на проекта е 17 месеца, като предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги е за период от 12 месеца. Общата стойност на проекта е 283 033,76
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Мечтата на родителите на деца с увреждания е на път да се сбъдне Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 03 Април 2019 11:02

 

Приключи грубият строеж на Дневния център за деца с увреждания. Строителството следва да приключи в рамките на два месеца, след което в рамките на три месеца да се достави обзавеждането и оборудването на помещенията.

 

Обектът се изпълнява от фирма „Микра-КМ“ ЕООД, гр. Ботевград въз основа на Договор между Община Троян и Оперативна програма „Околна среда“ № BG16RFOP001-5.001-0013-C01-S-01 с предмет: „Строителство на обект: Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0013-C01 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Започва работа по ремонт на уличната мрежа в града Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 02 Април 2019 10:56

С отварянето на асфалтовите бази в района започва работа по изкърпване на уличната мрежа в Троян с топла асфалтова смес. През изминалата седмица експерти от Община Троян извършиха цялостен обход на уличната мрежа на гр. Троян. По време на обхода бяха набелязани проблемни участъци за ремонт. Уточнени са начинът и графикът за работа. Текущият ремонт се осъществява от фирмата изпълнител на обществената поръчка с предмет „Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ уличната мрежа на гр. Троян – „МИКРА-КМ“ ЕООД, гр. Ботевград, избрана през предходната година. Поетапно се извършва изкърпване на набелязаните деформации и разрушения на асфалтовата настилка по улици.

Работи се по разширяване на временен
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 01 - 05.04.2019 г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 01 Април 2019 10:43

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

страница 3 от 307