Начало Новини Всички

Навигация

www.troyan.bg

Актуални
Присъждане на награда „Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:23

За първи път в Община Троян

Със Заповед № 999 от 13.10.2014 г. на кмета на Община Троян са утвърдени Правила за присъждане на награда „Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги“.

Наградата, която се учредява за първи път в община Троян, има за цел да поощри собствениците на места за настаняване от различни категории, които коректно изпълняват задълженията си към община Троян, към общинския бюджет, произтичащи от Закона за туризма.

Носителите на наградата се определят измежду всички туристически обекти, предоставящи хотелиерски услуги, категоризирани като места за настаняване, съгласно чл.3, ал.2, т.1 от Закона за туризма. Важи за следните категории туристически обекти:
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Информация за състоянието на безработицата в община Троян Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:20

За гражданите на общината темата работни места и заетост е основна и важна. В управленската програма на кмета Донка Михайлова този приоритет е основен, затова Общината полага максимум усилия да подкрепя бизнеса в усилията му да бъдат разкривани работни места.

През месец септември имаме рекордно за последните години ниско ниво на безработица – 6,8%. За месец октомври тя е още по-ниска – 6,7% /969 лица/. Този процент е наполовина по-нисък от средното ниво на безработица за областта и с около 4 пункта по-нисък за страната.

Сравнителният анализ на заявените свободни работни места за същия период на 2013 г. показва, че през настоящата година те са се увеличили със 169. Причината е разширяване
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Информация от отдел „Местни приходи“ към 31.10.2014 г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:18

На 30.10.2014 г. изтече срока за внасяне на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. На 31.10.2014 г. изтече срока за внасяне на четвърта вноска на патентния данък. Невнесените в тези срокове данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Към 30.10.2014 г. отдел “ Местни приходи “ на община Троян е изпълнил плана за 2014 г. със 103 %. Имаме 480 х.лв. повече съпоставено с месец октомври миналата година. Общият размер на събраните приходи от отдела 3965 хил. лв. Изпълнението на плана за приходите по видове данъци и такси е както следва:

Патентен
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Информация относно извършените от Община Троян дейности във връзка със земите по §4 Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:15

За земите, предоставени за ползване от гражданите въз основа на актовете по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ПЗР на ЗСПЗЗ/, намиращи се на територията на Община Троян, са изработени и приети плановете на новообразуваните имоти. Става дума за имоти, които гражданите са ползвали по силата на нормативни актове преди промените. Те са обработвали тези земи, изграждали са постройки върху тях, но не са имали възможност да закупят тези имоти и те да бъдат техни.

Плановете на новообразуваните имоти на местност „Аламанка“ в землището на Троян и на местността „Алдишки рът“ в землището на с. Балабанско, са приети и влезли в сила през
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
За наличието и управлението на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи към 30.10.2014 г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:09

След близо 20-годишно чакане и прехвърляне на преписки между институциите, миналата година Община Троян успя да възстанови едно голямо количество имоти.

На община Троян бяха предадени в собственост земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и тя получи в собственост 28 202 броя имоти с обща площ 126 184.787 дка земеделски земи.

Управлението на тази огромна по своите мащаби собственост, се свежда до разпореждането (продажбата) на имоти, отдаването на поземлените имоти под аренда, предоставянето на пасища на животновъди, предоставянето им в собственост на физически лица, доказали правата си на собственици (§27 от ЗСПЗЗ), предоставянето
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
« НачалоПредишна291292293294295296297298299300СледващаКрай »

страница 295 от 326