Начало Новини Всички 48 са професионалните приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч

Навигация

www.troyan.bg

48 са професионалните приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Петък, 12 Май 2017 08:09


 

48 са професионалните приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч


Ловеч е един от областните градове, предоставящ социалната услуга „приемна грижа“ с  партньори Общините Тетевен и Троян. От Областния екип по приемна грижа съобщават, че общият брой на приемните семейства и родители в Областта са 48, като в Община Тетевен са водещи с най-много утвърдени професионални приемни семейства-22. В Община Ловеч са 16 семейства, полагащи грижи за деца, с мярка на закрила, а в Община Троян са 9. В края на месец Април е проведен анализ на дейността, в който става ясно, че отглежданите деца в приемни семейства в Област Ловеч са 45.

„Приемната грижа“ е форма на алтернативна грижа, която дава възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани в семейна среда. Отглеждането на дете в приемно семейство гарантира основното му право да расте и да се развива пълноценно. Приемната грижа има за цел да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда на детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие; превенция на институционализацията на деца и осигуряване на подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации; подготовка на детето за самостоятелен живот и развитие на социални умения; подготовка на детето за реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване.


Приемната грижа е предоставяне на мярка за закрила на деца в риск и осигуряване на най-добрата грижа за тях в семейна среда, която следва да им предостави сигурност, топлота и спокойно израстване.

Проект „ Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.