Начало Новини Всички Троянски ученици дискутираха по темата „Младежка престъпност и начини за предотвратяване“

Навигация

www.troyan.bg

Троянски ученици дискутираха по темата „Младежка престъпност и начини за предотвратяване“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 08 Май 2017 07:17

Троянски ученици дискутираха по темата „Младежка престъпност и начини за предотвратяване“

На 27.04.2017 г. ученици от VIII до XI клас от училищата в община Троян участваха в дискусионен уъркшоп в Информационно-културен център – Троян

. Темата, която учениците обсъждаха беше „Младежка престъпност и начини за предотвратяване“.

Дискусията беше организирана от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а водещ – психологът Йордан Танковски. Общо 48 деца, разпределени по групи от различни училища, взеха участие. Учениците формираха своите мнения и виждания по следните въпроси:

  1. Кои са причините, които карат децата и младежите да извършват престъпление?
  2. Как става въвличането на едно дете в престъпна схема? Кой го прави?
  3. Може ли семейството да е провокатор на детска престъпност? Какви семейства стават причина за развитие на детската престъпност? Защо?
  4. Как и кой може да помогне на семейството, за да се намали детската престъпност?
  5. Децата, когато са афектирани, гневни, потиснати или объркани много често реагират с агресия. Как да реагираме адекватно в конфликтна ситуация, без да станем жертва на агресия (престъпление)?
  6. Как да успокоим агресивен младеж, за да не се стигне до извършване на престъпление?
  7. Какво трябва да направи училището, институциите, за да се помогне на дете, извършило противообществена проява? Трябва ли да се уведомят възрастните, учители, директор, родители за възникнал инцидент с престъпно поведение, ако станем свидетели на тормоз, кражба, побой и други?
  8. Смятате ли, че извършването на обществено-полезен труд (чистене, боядисване, работа в двора на училището и др.) ще превъзпита децата да не извършват противообществени прояви? Дайте добри примери за дейности, които превъзпитават?

В края на дискусията всяка група представи своите идеи по отделните въпроси.

Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните