Начало Новини Всички Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - възложител "Линка ООД, гр. Троян"

Навигация

www.troyan.bg

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - възложител "Линка ООД, гр. Троян" Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 07 Август 2017 09:01

Уважаеми заинтересувани, информираме Ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЛИНКА“ ООД за „Капково напояване на малинови масиви в ПИ №02448.5.30, 02448.5.90, 02448.5.91, 02448.5.40, 02448.5.82, 02448.5.80, 02448.5.24, в землището на село Балканец, община Троян, област Ловеч, чрез водовземане от воден обект – река Бели Осъм“. Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 19 в работно време до 17.08.2017 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж) или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

04.08.2017 г.

Община Троян

 

Повече информация виж тук: http://www.troyan.bg/ekologiya.html