Начало Новини Всички Община Троян партньор в международен проект за насърчаване на екологосъобразното хранене

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян партньор в международен проект за насърчаване на екологосъобразното хранене Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 23 Април 2018 14:34

Община Троян партньор в международен проект за насърчаване на екологосъобразното хранене

 


В началото на месец април стана ясно, че Община Троян е една от двете български общини, чиито проекти за финансиране по програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III са одобрени.

На официалната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството излезе информация за 25 проекта, които ще получат финансиране по програмата УРБАКТ ІІІ. Те бяха одобрени по време на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, провело се в София под председателството на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Сред одобрените задания са два български проекта, на общините Бургас и Троян, като финансовата им стойност ще бъде детайлизирана на следващ етап.

Община Троян ще участва в партньорство, свързано с екологосъобразните начини на живот. Проектът цели да се насърчи екологосъобразното хранене, включително и чрез нормативна регулация за приемане на определени мерки в това отношение. Община Троян ще почерпи от опита на община Моан-Сарту (Франция) при осигуряване на биопродукти за децата в детските и учебните заведения на територията ѝ. Община Троян има възможности и дадености за това, но е нужен механизъм за прилагането на този иновативен подход.

Общината е собственик на 150 000 дка земеделски земи, които стопанисва. Районът е екологично чист и съществуват всички предпоставки за осъществяване на проекта. Здравословното хранене на учениците се постига чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни, увеличаване консумацията на пълнозърнести храни, ограничаване приема на мазнини, захар и сол. Опитът и механизмът, който общината в Моан - Сарту притежава, ще дадат възможни решения за прилагане на техния модел и на територията на община Троян.

Програмата е с общ бюджет от 96 млн. евро, като до момента са реализирани три процедури за одобряване на проекти и тяхното финансиране. Заместник-министър Деница Николова отбеляза, че УРБАКТ ІІІ е една от хоризонталните програми на ЕК, която подкрепя устойчивото развитие на градовете, чрез изграждане на мрежи и партньорства между населените места в ЕС за преодоляване на общи предизвикателства, чрез различни инструменти с оглед постигане по-добро и устойчиво развитие.

Община Троян води постоянна политика за подобряване и увеличаване на социалните услуги и съумява да осигури организирано хранене на учениците във всички училища на територията на общината. Изхранват се 807 ученика ежедневно. Броят на столовете е: 8 в училищата, 8 в детските градини и кухня-майка в Детска млечна кухня, която осигурява хранене и на децата до 3 годишна възраст в яслените групи на детските градини. Храната се приготвя по утвърдени рецептурници, което гарантира качеството и баланса на калории в зависимост от възрастта на децата и учениците.

Освен реализирането на международното сътрудничество, на дневен ред пред администрацията остава и реализиране на идеята на ръководството на Община Троян за реформа в храненето на детските заведения, а именно – обединено хранене, с кухня-майка, в която да се приготвя храната за всички детски заведения на територията на общината.

 

Станислава Вачева

"Връзки с обществеността"